Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om tilbagebetalingskrav for udbetalte patienterstatninger.

Samrådsspørgsmål A:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan Folketinget reelt skal kunne følge op på aftale om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde og fredning af udbetalte erstatninger, når regionerne angiveligt ikke vil levere oplysninger til Folketinget? Samt redegøre for, hvad ministeren agter at gøre for, at Folketinget kan få de efterspurgte oplysninger fra regionerne, således at Folketingets partier kan følge op på aftalen og de seneste domme afsagt i Højesteret om tilbagebetaling af patienterstatninger?

Der henvises til svar på SUU alm. del – spm. 488, 2018-19, 1. samling, og til den politiske aftale indgået mellem regeringen (V, LA og KF) og S, DF, EL, ALT, RV og SF 19. september 2017 om udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde og fredning af udbetalte erstatninger. https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/488/svar/ 1574602/index.htm https://www.regeringen.dk/media/4006/politisk-aftale-om-patienterstatning-190917.pdf

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet som samrådsspørgsmål BY, 2018-19, 1. samling.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Adsbøl (DF).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »