Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om kræft og misdannede børn som følge af sprøjtning af soja til svinefoder importeret fra Argentina.

Samrådsspørgsmål G:

Danske bønder importerer hvert år tusindvis at tons soja fra Argentina til svinefoder. Landmændene bruger ubegrænsede mængder af sprøjtegifte. Det har medført et stort antal af kræfttilfælde hos landarbejderne og misdannelser af deres børn i Argentina.

Korn- og foderstofimportøren DLG har for adskillige år siden lovet at gøre noget ved tingene, men der sker tilsyneladende intet, jf. artikel fra Danwatch: ”Sådan hænger danskegrise sammen med misdannede børn i Argentina” dateret den 9. april 2019.

Ministeren bedes redegøre for, hvad regeringen vil gøre ved de uacceptable forhold?

Baggrundsmateriale: https://danwatch.dk/undersoegelse/saadan-haenger-danske-grise-sammen-med-misdannede-boern-i-argentina/

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2018-19, 1. samling, jf.URU alm. del - samrådsspørgsmål P.

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Adresse:
2-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »