Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om spildevand.

Samrådsspørgsmål B:

Hvad agter regeringen at gøre for at forhindre spildevandsoverløb fra kommunale rense- anlæg og kloaksystemer, og herunder hvad der på kort og lang sigt kan gøres for at give vandselskaberne og kommunerne økonomiske incitamenter til at forhindre udledning af kvælstof, fosfor, iltforbrugende stoffer og kemiske stoffer urenset til vandmiljøet?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF)

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »