1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet (L 17).

Lovforslagets formål er at gennemføre det ændrede gasdirektiv (direktiv 019/692/EU fra april 2019) og sikre overensstemmelse mellem dansk ret og gældende EU-regulering på gasområdet.

Lovforslaget indeholder endvidere en præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed, en præcisering af regler om ekspropriation for gasinfrastruktur og en ordensmæssig ændring af Forsyningstilsynets hjemmel til videregivelse af fortrolige oplysninger til andre landes energireguleringsmyndigheder.

Forslaget er fremsat af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 17 Lov om naturgasforsyning med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

28/11
2019
28/11
2019
26/11
2019
31/10
2019
2/10
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »