Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd, om hvorvidt Region Sjælland har taget de fornødne skridt for at sikre, at der ikke fremover foretages mangelfulde brystkræftundersøgelser.

Samrådsspørgsmål D:

Vil ministeren redegøre for, om ministeren mener, at Region Sjælland har taget de fornødne skridt for at sikre, at der ikke fremover foretages mangelfulde brystkræftundersøgelser samt redegøre for, hvordan regionen og sundhedsvæsenet fremadrettet vil hjælpe de kvinder, der siden har udviklet kræft?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2018-19, 2. samling, j SUU alm. del - samrådsspørgsmål C.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Liselott Blixt (DF).

Samrådsspørgsmål E:

Hvad er ministerens holdning til de udmeldinger om Styrelsen for Patientsikkerhed, der er sendt fra en sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner til aktører, der beskæftiger sig med behandling af brystkræft som for eksempel Kræftens Bekæmpelse?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2018-19, 2. samling, j SUU alm. del - samrådsspørgsmål D.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Liselott Blixt (DF).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »