1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning (L 39).

Lovforslagets formål er at lukke de eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas for nye støttemodtagere fra 1. januar 2020 og at fastsætte individuelle lofter over støtteberettiget produktion.

Der fastsættes samtidig specifikke kriterier for dispensation for anlæg, hvor der er foretaget væsentlige irreversible investeringer, og som er under etablering. Herudover indføres hjemmel til, at der fremover kan stilles krav om kontrol af udslip af metan fra biogasanlæg. Lovforslaget er en opfølgning på energiaftalen mellem alle Folketingets partier fra juni 2018.

Forslaget er fremsat af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 39 Lov om fremme af vedvarende energi med videre
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

19/12
2019
17/12
2019
5/12
2019
31/10
2019
23/10
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »