Folketingets Finansudvalg har kaldt boligminister Kaare Dybvad (S) i åbent samråd om merudgifter i anledning af L 13 (byggeloven) jf. FIU alm. del - samrådsspm. D.

Samrådsspørgsmål D:

Hvordan vil de merudgifter som følger af lovforslaget om ændring af byggeloven (L 13) ordele sig år for år på hhv. offentligt ejede bygninger og privatejede bygninger, herunder bygninger til erhvervsmæssig brug? Vil ministeren herunder redegøre for, om – og i givet fald hvordan - regeringen vil sikre, at både de offentligt og privatejede bygninger kompenseres for de merudgifter, som lovforslaget medfører?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Troels Lund Poulsen (V).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240

Følg L 13 Byggeloven
(Transport- og Boligministeriet)

19/12
2019
17/12
2019
28/11
2019
14/11
2019
2/10
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »