1. behandling af forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (L 45).

Lovforslaget udmønter aftalen om et nyt midlertidigt børnetilskud, som udspringer af det såkaldte forståelsespapir "Retfærdig retning for Danmark" mellem Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Med lovforslaget foreslås det at indføre et nyt midlertidigt skattefrit børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller integrationsydelsen.

Med lovforslaget foreslås det, at det nye midlertidige børnetilskud udgør 700 kroner pr. barn pr. måned for familier på integrationsydelse og uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Tilskuddet udgør 600 kroner pr. barn pr. måned til enlige forældre, og 550 kroner pr. barn pr. måned til øvrige familier. Enlige forsørgere får derudover et tilskud på 650 kroner pr. måned uafhængig af antallet af børn. Børnefamilierne kan maksimalt få det i børnetilskud, som de har mistet som følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft 1. januar 2020 med virkning fra 1. august 2019.

Forslaget er fremsat af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 45 Lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere
(Beskæftigelsesministeriet)

20/12
2019
20/12
2019
17/12
2019
6/12
2019
19/11
2019
6/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »