1. behandling af forslag til lov om ændring af biobrændstofloven (L 51).

Med lovforslaget foreslås, at kravet om, at bæredygtige biobrændstoffer skal udgøre mindst 5,75 procent hæves til 7,6 procent i året 2020. Lovforslaget skal medvirke til at sikre, at Danmark overholder sin forpligtelse i henhold til VE-direktivet om at anvende mindst 10 procent vedvarende energi i landtransportsektoren i 2020.

Det foreslås desuden, at der for året 2020 fastsættes et minimumsiblandingskrav for anvendelsen af bæredygtige biobrændstoffer til benzin på 5 procent Endelig foreslås, at den gældende dobbelttællingsbestemmelse tilpasses seneste EU-lovgivning, hvilket vil sige, at listen over de særlige biobrændstoffer, der kan tælle dobbelt (eksempelvis affald eller andre restprodukter) i forhold til konventionelle biobrændstoffer (såsom sukkerrør, raps og maj) opdateres med tilhørende overgangsbestemmelser.

Forslaget er fremsat af klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 51 Biobrændstofloven
(Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet)

19/12
2019
19/12
2019
17/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
5/12
2019
28/11
2019
21/11
2019
13/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »