1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (L 67).

Lovforslaget udmønter en del af »Aftale om ret til seniorpension for nedslidte«.

Med lovforslaget foreslås det at indføre en ny form for pension, seniorpension, og de gældende regler om seniorførtidspension ophæves. Det foreslås, at man fremover har ret til seniorpension, hvis man har

- 6 år eller mindre til folkepensionsalderen,

- langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og

- en arbejdsevne på 15 timer eller mindre i seneste job, uanset branche.

Med lovforslaget foreslås det, at kommunerne midlertidigt får ansvaret for at administrere reglerne om seniorpension og herunder træffe afgørelse om, hvem der skal have seniorpension. Dette er en midlertidig ordning, indtil opgaven overgår til en central myndighed i statsligt regi, som skal etableres så hurtigt som muligt.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2020.

Forslaget er fremsat af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 67 Lov om social pension med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

20/12
2019
20/12
2019
17/12
2019
5/12
2019
19/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »