2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 64).

Med lovforslaget forslås det at give kommunalt ejede forsyningsvirksomheder mulighed for at vælge privat inddrivelse og dermed fravælge offentlig inddrivelse, og at forsyningsselskaberne får mulighed for at overvælte omkostningerne til den private inkasso på skyldneren. Derudover foreslås det at fastsætte regler om, at Gældsstyrelsen ved antagelse af en privat inkassator til at bistå med at inddrive gæld i udlandet ligeledes skal have mulighed for at pålægge skyldneren omkostningerne.

Lovforslaget indebærer desuden forslag om at ophæve fradragsretten for inddrivelsesrenter, der påløber gæld, der er under inddrivelse, og at udskyde forældelsen af eventuelle tilbagebetalingskrav. Derudover foreslås det, at Gældsstyrelsen ikke gør krav på tilbagebetaling fra ikkestatslige fordringshavere, der har modtaget uretmæssigt inddrevne beløb.

Endelig foreslås det, at ikkestatslige fordringshavere, der til Gældsstyrelsen har tilbagebetalt uretmæssigt inddrevne beløb, får beløbet tilbagebetalt.

Forslaget er fremsat af skatteminister Morten Bødskov (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 64 Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige med videre
(Skatteministeriet)

19/12
2019
17/12
2019
5/12
2019
21/11
2019
15/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »
---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.