3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag (L 62).

Forslaget giver hjemmel til at fastsætte en ny frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler, der vil udgøre en del af den frivillige del af den målrettede regulering fra 2020. Lovforslaget sikrer den nødvendige kobling til landdistriktsfondsloven, så den frivillige ordning om kvælstofreducerende virkemidler kan finansieres med landdistriktsmidler fra EU.

Med forslaget bliver det også muligt at etablere en ordning, hvor virksomheder kan anvende kvælstofreducerende virkemidler, som ikke kan opnå landdistriktsstøtte.

Forslaget giver desuden hjemmel til at fastsætte kriterier for, hvornår hvedesorter er egnede som brødhvede.

Forslaget er fremsat af minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 62 Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Miljø- og Fødevareministeriet)

19/12
2019
19/12
2019
17/12
2019
11/12
2019
21/11
2019
14/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »