2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring (L 65).

Lovforslaget udmønter »Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet«, der bygger på anbefalingerne fra Ekspertudvalget om udredningen af arbejdsmiljøindsatsen.

Med lovforslaget fastsætter Arbejdsmiljørådet fremover konkrete måltal for arbejdsmiljøindsatsen på brancheniveau.

Med lovforslaget vil Arbejdstilsynet fremover benytte nye risikomodeller i forbindelse med gennemførelse af tilsyn, og rådgivningspåbud ændres til kompetencepåbud, så der tages højde for virksomhedernes forskellige behov for kompetenceopbygning.

Med lovforslaget skærpes bødeniveauerne for overtrædelser af arbejdsmiljøloven

Med lovforslaget øges Arbejdstilsynets adgang til data fra andre myndigheder ligesom Arbejdstilsynet i videre udstrækning får adgang til at videregive oplysninger til andre myndigheder. Desuden nedlægges Videncenter for Arbejdsmiljø.

Det foreslås, at størstedelen af lovforslaget træder i kraft 1. januar 2020.

Forslaget er fremsat af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 65 Lov om arbejdsmiljø med videre
(Beskæftigelsesministeriet)

20/12
2019
20/12
2019
17/12
2019
19/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »
---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.