3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om indsamling med videre (L 42).

Lovforslaget har til formål at styrke kontrollen med indsamlinger. Baggrunden for forslaget er blandt andet, at Danmark i en rapport fra 2017 modtog kritik fra The Financial Action Task Force (FATF). Rapporten indeholdt blandt andet skarp kritik af Danmarks regler om nonprofitorganisationer, herunder om reglerne er tilstrækkelige til at bekæmpe terrorfinansiering.

Med forslaget foreslås det, at den særlige orienteringsordning, der gælder for en række almennyttige organisationer med videre, erstattes med en 3-årig tilladelsesordning.

Det foreslås endvidere at ændre Indsamlingsnævnets sammensætning med henblik på at styrke nævnets kompetencer i forhold til at kunne identificere hvidvask og terrorfinansiering.

Det foreslås herudover at skærpe reglerne for overtrædelse af god indsamlingsskik, herunder at give Indsamlingsnævnet mulighed for at tilbagekalde en indsamlers tilladelse til at foretage indsamling.

Det foreslås, at forslaget træder i kraft 1. februar 2020.

Forslaget er fremsat af justitsminister Nick Hækkerup (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 42 Lov om indsamling m
(Justitsministeriet)

28/1
2020
21/1
2020
19/12
2019
18/11
2019
7/11
2019
31/10
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »