Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om den manglende prioritering af generationsforureningerne i regeringens finanslov.

Samrådsspørgsmål Q:

Vil ministeren redegøre for, hvad der ligger til grund for den manglende prioritering af generationsforureningerne i regeringens finanslov, samt hvordan dette stemmer overens med de løfter, som Socialdemokratiet gav inden valget? Og vil ministeren redegøre for, om ministeren deler Region Syddanmarks holdning om, at forureningen ved Himmark Strand nu har antaget et så stort omfang, at den bør medtages på listen over generationsforureninger som den 10. generationsforurening i Danmark?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Anni Matthiesen (V), Jacob Jensen (V) og Ellen Trane Nørby (V).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »