1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret (B 39).

Beslutningsforslaget omhandler inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret.

Forslaget er fremsat af Trine Torp (SF), Pia Olsen Dyhr (SF) og Jacob Mark (SF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 39 Inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret
(Social- og Indenrigsministeriet)

14/1
2020
20/11
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »