Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om processen for autorisation af læger fra 3. lande.

Samrådsspørgsmål AH:

Ministeren bedes redegøre for, hvordan regeringen vil rette op på den problematiske situation, at vi i en situation med lægemangel forhaler processen for læger fra 3. lande, der har fået godkendt deres medicinske eksamensbeviser, har opholdstilladelse, er selvforsørgende, taler dansk, har bestået den skriftlige medicinske fagprøve og kun mangler den mundtlige medicinske fagprøve og kursus i dansk sundhedslovgivning, ved at de skal vente i adskillige måneder på grund af kapacitetsmangel, før de kan tage prøven. Og vil ministeren derfor tage initiativ til at øge antallet af pladser på den mundtlige fagprøve og kursus i dansk sundhedslovgivning?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Peder Hvelplund (EL).

Samrådsspørgsmål AI:

Ministeren bedes redegøre for, om regeringen vil tage initiativ til, at udenlandsk uddannede læger, som kun mangler en evalueringsansættelse, får vilkår svarende til danskuddannede læger, der skal i KBU, og dermed en ret til at modtage tilbud om evalueringsansættelse?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Peder Hvelplund (EL).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »