2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et forsimplingsudvalg (B 20).

Med beslutningsforslaget pålægger Folketinget regeringen at nedsætte et tværministerielt forsimplingsudvalg, der i lighed med det tidligere Saneringsudvalg skal komme med forslag til, hvilke afgifter der helt bør fjernes eller væsentligt forenkles, med henblik på at skatte- og afgiftssystemet bliver mere enkelt.

Der skal ligeledes nedsættes en referencegruppe til udvalget bestående af repræsentanter fra erhvervslivet.

Vedtages beslutningsforslaget, skal Udvalgets kommissorium godkendes af Folketingets Skatteudvalg.

Forslaget er fremsat af Dennis Flydtkjær (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF) og Peter Skaarup (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 20 Nedsættelse af et forsimplingsudvalg
(Skatteministeriet)

28/1
2020
4/12
2019
31/10
2019

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »