Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har kaldt minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om tjenestested for lederstillingen i Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland.

Samrådsspørgsmål K:

Regeringen undergraver landdistriktspolitikken med et Danmark i balance og svigter intentionerne med udflytning af statslige arbejdspladser til provinsen og landdistrikterne med stillingsopslag til ledende stilling i Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland, hvori tjenestested som udgangspunkt er København.

Vil ministeren redegøre for sagen, herunder oplyse hvordan ministeren i praksis vil sikre, at denne lederstilling besættes som stillingen hidtil har været besat med altovervejende fokus på tilstedeværelse i Sønderjylland og dermed i praksis med Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland som tjenestested?

Derudover bedes ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at der i ansættelseskontrakten for lederstillingen i Landbrugsstyrelsen i Sønderjylland, Augustenborg og Tønder indføjes, at Augustenborg er tjenestested.

Ministeren bedes endvidere garantere, at der ikke ved tilsvarende fremtidige stillingsopslag ændres tjenestested til København.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Erling Bonnesen (V), Peter Juel-Jensen (V) og Ellen Trane Nørby (V).

Adresse:
2-080
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »