Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om godkendelse af medicinsk udstyr.

Samrådsspørgsmål AQ:

Vil ministeren oplyse, hvilke konkrete tiltag ministeren har igangsat og hvornår blev de igangsat, for at etablere et dansk ”Bemyndiget Organ” således at danske virksomheder fra maj 2020 kan få godkendt medicinsk udstyr, jf. gældende EU-regelsæt?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jane Heitmann (V).

Samrådsspørgsmål AR:

Hvordan ministeren vil sikre, at alle danske Med Tech virksomheder har adgang til et ”Bemyndiget Organ” under MDR, inden at MDR reglerne (EU 2017/745), implementeres?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jane Heitmann (V).

Adresse:
2-011
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »