1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven (B 78).

Ifølge forslaget skal de såkaldte indefrosne feriepenge udbetales senest 1. september 2020.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået det antal støttetilkendegivelser fra borgere, som kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Fremsættelsen er alene udtryk for, at forslagsstillerne på vegne af de partier, som støtter borgerforslagsordningen, påtager sig at opfylde en nødvendig betingelse for, at borgerforslaget kan blive behandlet i Folketinget i overensstemmelse med intentionerne bag ordningen.

Forslaget er fremsat af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (R), Karsten Hønge (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (K), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 78 Ferieloven
(Beskæftigelsesministeriet)

26/5
2020
7/2
2020
28/2
2020
5/2
2020
24/1
2020

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »