1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om øgede muligheder for at stille krav om almene boliger i lokalplaner ved fortætning af eksisterende byområder (B 74).

Beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag inden udgangen af 2020, der indebærer, at kommunerne kan kræve 33 procent alment byggeri i forbindelse med lokalplanlægning af områder til fortætning af eksisterende byområder.

Forslaget er fremsat af Søren Egge Rasmussen (EL), Jette Gottlieb (EL) og Victoria Velasquez (EL).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 74 Øgede muligheder for at stille krav om almene boliger i lokalplaner ved fortætning af eksisterende byområder
(Transport- og Boligministeriet)

13/3
2020
16/1
2020

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »