Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om bl.a., hvorfor ministeren har valgt ikke at sætte de nationale test i bero, hvorfor ministeren har valgt at bruge ressourcer på at justere de eksisterende test, og om ministerens overvejelser om et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen mv.

Arrangementet er aflyst på grund af coronavirus.

Samrådsspørgsmål :

O Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren har valgt ikke at sætte de nationale test i bero, og hvorfor det har været af særlig vigtighed for ministeren og aftalepartierne, at netop de 20 procent af landets skoler, som har præsteret dårligst i dansk og matematik ved afgangseksamenerne i 9. klasse, skal fortsætte med de nationale test, hvis resultaterne er så usikre, at skolerne ikke skal orientere forældrene om resultaterne?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jakob Sølvhøj (EL).

Samrådsspørgsmål :

P Vil ministeren begrunde, hvorfor ministeren og aftalekredsen har valgt at bruge ressourcer på at justere de eksisterende test og gøre dem obligatoriske for alle elever i stedet for at gøre testene frivillige indtil, der er truffet beslutning om et nyt evalueringssystem, og vil ministeren i den forbindelse redegøre for, om usikkerheden omkring testresultaterne vil være fjernet med de planlagte justeringer af testene?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jakob Sølvhøj (EL).

Samrådsspørgsmål :

Q Vil ministeren redegøre for sine overvejelser om det forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som regeringen har forpligtet sig til at fremlægge inden sommeren 2020, og hvordan ministeren vil inddrage de centrale parter omkring folkeskolen i processen med udarbejdelsen af forslaget?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jakob Sølvhøj (EL).

Adresse:
Christiansborg
1240

Links:

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »