1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelse af åbenhed om konsulentrapporter bestilt af det offentlige (B 136).

Beslutningsforslaget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag eller foretage ændringer af administrative forskrifter, med den virkning at alle konsulentrapporter bestilt af det offentlige skal være præget af gennemsigtighed og åbenhed ved at angive oplysninger om: hvilken myndighed der bestiller og finansierer en rapport, dato for aftaleindgåelse, leveringsdato, pris samt navne på de respektive forfattere og deres faglige baggrunde. Konsulentrapporter bestilt af det offentlige skal desuden offentliggøres, således at de er tilgængelige for offentligheden.

Forslaget er fremsat af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF) og Peter Skaarup (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 136 Indførelse af åbenhed om konsulentrapporter bestilt af det offentlige
(Finansministeriet)

4/6
2020
28/2
2020

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »