Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om ministerens holdning til privatinstitutioner, og hvorfor børn i privatinstitutioner ikke skal have del i midlerne til øget normering.

Samrådsspørgsmål S:

Vil ministeren redegøre for sin holdning til privatinstitutioner, og vil ministeren oplyse, om hun agter at tage initiativ til at ændre reglerne, så det ikke længere bliver muligt at drive en privatinstitution efter de regler, der gælder i dag?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Mette Thiesen (NB).

Samrådsspørgsmål T:

Vil ministeren redegøre for, hvorfor ministeren finder det rimeligt, at der er 22.000 børn, der skal straffes, fordi deres forældre har valgt en privatinstitution, der på grund af ministerens beslutning nu ikke får del i midlerne til øget normering, og vil ministeren endvidere redegøre for, om ministeren agter at kompensere de pågældende privatinstitutioner, når de resterende midler til øget normering skal udmøntes?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Mette Thiesen (NB).

Adresse:
1-133/Teams app
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »