Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om konsekvenserne af ændringer i de nye sygehusbyggerier og om byggerierne fortsat lever op til deres formål og tilsagnskriterier.

Samrådsspørgsmål AY:

Vil ministeren på baggrund af Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerierne redegøre for om forudsætningerne for tidssvarende, fuldt funktionsdygtige byggerier med tilstrækkelig kapacitet efter ministerens vurdering er ændret, og om byggerierne kan realiseres inden for rammerne, og således at tilsagnskriterierne bliver overholdt?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Peder Hvelplund (EL).

Samrådsspørgsmål AZ:

Kan ministeren redegøre for ministeriets tilsyn med sygehusbyggerierne, og om hvordan ministeriet sikrer, at regionerne overholder det tilsagnskriterie, der handler om, at regionerne sikrer tilstrækkelig kapacitet fremadrettet?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Peder Hvelplund (EL).

Samrådsspørgsmål AÆ:

Vurderer ministeren, at de nu 12 år gamle planer for kapacitet i regionerne er fyldestgørende i forhold til at danne baggrund for en kommende reform af sundhedsområdet?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Peder Hvelplund (EL).

Samrådsspørgsmål AØ:

Det fremgår af Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger (beretning 11/2019) blandt andet, at regionerne har gennemført mindst 300 ændringer i sygehusbyggerierne, siden de fik endeligt tilsagn om tilskud til byggerierne. Det fremgår endvidere blandt andet, at Statsrevisorerne ikke er tilfredse med, at hverken regionerne eller Sundheds- og Ældreministeriet fuldt ud har forholdt sig til konsekvenserne af ændringerne i sygehusbyggerierne.

Hvordan vurderer ministeren konsekvenserne af ændringerne i sygehusbyggerierne?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Ellen Trane Nørby (V), Peder Hvelplund (EL) og Martin Geertsen (V).

Adresse:
Landstingssalen/Teams
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »