Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om Ungdomskriminalitetsnævnet.

Samrådsspørgsmål AB:

Vil ministeren redegøre for, hvordan ordningen med Ungdomskriminalitetsnævn, der trådte i kraft 1. januar 2019, oprindeligt er tænkt at fungere i forhold til børn med nedsat psykisk funktionsevne, og hvordan regeringen forholder sig til kritikken af, hvordan sager med børn med nedsat psykisk funktionsevne behandles i Ungdomskriminalitetsnævn.

Der henvises til artiklen: ”Lene’s søn med ADHD fik i nævn spørgsmål han ikke forstod gik amok og smadrede bilrude bagefter” dr.dk 28. februar 2020.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Samrådsspørgsmål AC:

Vil ministeren redegøre for, om regeringen er indstillet på at undersøge, hvordan sager med børn med nedsat psykisk funktionsevne behandles af Ungdomskriminalitetsnævnet, for derved at danne et overblik over, om der er uhensigtsmæssigheder ved den nuværende ordning eller de nuværende værktøjer særligt i forhold til børn med nedsat psykisk funktionsevne, eller om ordningen skal justeres, så der indføres en bagatelgrænse for sager, der skal behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet? Der henvises til artiklen: ”Lene’s søn med ADHD fik i nævn spørgsmål han ikke forstod - gik amok og smadrede bilrude bagefter” dr.dk 28. februar 2020.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Samrådsspørgsmål AD:

Vil ministeren redegøre for, om der efter regeringens opfattelse er retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved, at børn med nedsat psykisk funktionsevne kan blive bragt i situationer under behandling i Ungdomskriminalitetsnævnet, som de ikke kan forudse konsekvenserne af, og er regeringen indstillet på at overveje at fritage denne gruppe børn fra nævnsbehandling, som flere blandt andet Aalborg, Aarhus og Københavns Kommune har opfordret til, og er regeringen indstillet på tidligere end i 2021 at se på, om den nuværende ordning er det rette værktøj for kriminalitetsforebyggelse i forhold til børn med nedsat psykisk funktionsevne? Der henvises til artiklen: ”Lene’s søn med ADHD fik i nævn spørgsmål han ikke forstod - gik amok og smadrede bilrude bagefter” dr.dk 28. februar 2020.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Adresse:
Landstingssalen og via Teams
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »