Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om tvangsfordeling af børn i vuggestuer, børnehaver og elever i folkeskolen.

Samrådsspørgsmål U:

Vuggestuer, børnehaver og folkeskolen har som det vigtigste formål at give hvert enkelt barn den bedst mulige omsorg, tryghed, læring, uddannelse, dannelse og udvikling.

Det er til gengæld ikke formålet, at danske velfungerende børn skal lide under en fejlslagen integrationspolitik. Integration er et personligt ansvar, ikke en offentlig opgave. Derfor bør danske familier have et reelt frit valg til at vælge til – og vælge fra. Allerede nu ser vi, at børn og unge skal bruges som forsøgskaniner på gymnasieområdet, hvor nogle elever skal ofres for en forestilling om, at elever med indvandrerbaggrunds faglighed og integration vil blive forbedret ved at tvangsfordele danske gymnasieelever til at gå på gymnasier med en høj andel elever med indvandrerbaggrund.

Regeringens ambition på området stopper dog ikke med gymnasiet, for under førstebehandlingen af lovforslag nr. L 163 30. april 2020 oplyste ministeren følgende i Folketingssalen ”Det kommer ikke til at være sidste gang, vi behandler lovgivning i denne valgperiode, hvor vi skal tage stilling til fordeling af enten skoleelever, gymnasieelever eller børnehave og vuggestuebørn”. Vil ministeren på den baggrund præcist redegøre for, hvilke nye initiativer ministeren refererer til, det empiriske belæg for de udfordringer ministeren mener det løser at tvangsfordele hhv. vuggestuebørn, børnehavebørn og folkeskoleelever, og mener ministeren, at det er rimeligt, at mange børn og elever vil opleve negative konsekvenser som følge af ministerens planerne om tvangsfordeling af vuggestue- og børnehave og elever i folkeskolen?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Mette Thiesen (NB).

Adresse:
1-133/Teams app
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »