Høringens formål er at skabe debat om behovet for at etablere en ny selvstændig og uafhængig institution under navnet Udannelsernes Råd. Rådet skal sikre udviklingen af fremtidens uddannelser.

Forum100% inviterer i samarbejde med Radikale Venstre til høringen omkring, hvordan vi i fremtiden sikrer de rette uddannelser ved at oprette en ny selvstændig og uafhængig institution kaldet "Uddannelsernes Råd".

Høringen skulle oprindeligt være afholdt 16. september 2020, men blev udskudt grundet covid-19.

Høringen skal levere kritiske og konstruktive analyser og anbefalinger, som løbende kvalificerer debatten om udvikling af den samlede uddannelsesindsats og behovet for en eventuel institution i form af Uddannelsernes Råd.

Formålet er at skabe debat og fokus på, hvordan de over 160 milliarder årlige offentlige kroner til uddannelse i bedst kan gavne den enkelte, behovet for arbejdskraft og samfundets sammenhængskraft. 

Målgruppen er:

 • folketingsmedlemmer og politiske ordførere inden for uddannelse, beskæftigelse, erhverv og finans
 • organisationer inden for arbejdsgivere og lønmodtagere
 • repræsentanter fra tænketanke og uddannelses- og forskningsinstitutioner
 • lærer, elev -og studenterorganisationer

Følgende oplægsholdere vil udfolde temaet:

 • Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken.
 • Agi Csonka, Programansvarlig for Villum- og Veluxfonden
 • Mikkel Haarder, Direktør for Danmarks Evalueringsinstitut
 • Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Mette Fjord Sørensen, Chef for forskning og videregående uddannelser i Dansk Industri
 • Nanna Højlund, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Eskil Nordal Fundal, Den grønne studenterbevægelse
 • Jeppe Læssøe, Professor ved Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse
 • Noemi Katznelson, Professor og centerleder for Center for ungdomsforskning
 • Ask Agger, Adm. Direktør Workz
 • Anne-Birgitte Rasmussen, Rektor på Københavns åbne Gymnasium

 Tilmedling er påkrævet.

Kontakt info:
Foreningen Forum 100% , jk@forum100.dk, tlf. +45 51427177

Adresse:
Christiansborg, Fællessalen
Prins Jørgens Gård 1
1218 København


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »