Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om at sikre, at gymnasierne overholder loven i forhold til antallet af elever pr. klasse.

Samrådsspørgsmål Æ:

Hvad er ministerens holdning til, at der er gymnasier, som har en klassekvotient på over 28 på tværs af 1. årgang, og hvor nogle endda har mere end 28 elever i gennemsnit i klasserne på hele skolen ved skolestart, jf. undersøgelse foretaget af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Astrid Carøe (SF) og Jacob Mark (SF).

Samrådsspørgsmål Ø:

Vil ministeren redegøre for, hvad ministeren gør for at varetage sin tilsynspligt og sikre, at gymnasierne overholder loven i forhold til antallet af elever pr. klasse for dermed at sikre, at ingen unge oplever at gå i skole i et undervisningsmiljø, der lovgivningsmæssigt ikke lever op til kravene?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Astrid Carøe (SF) og Jacob Mark (SF).

Adresse:
2-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »