Folketingets Uddannelses- og Forksningsudvalg har kaldt uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i åbent samråd om regeringens foreslåede besparelser på uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudgetter.

Samrådsspørgsmål E:

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge uddannelsesinstitutionerne i dag anvender på markedsføringsudgifter og hvad udgifterne dækker over, og vil ministeren helt konkret redegøre for, hvilke typer af markedsføring, som institutionerne som følge af regeringens foreslåede besparelser på uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudgetter fremover ikke skal bruge midler på?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Katrine Robsøe (R) og Kristian Hegaard (R).

Samrådsspørgsmål F:

Vil ministeren konkret redegøre for, hvor grænsen mellem markedsføring og oplysning af elever går, og vil ministeren oplyse, om markedsføring af uddannelser via for eksempel Facebook, Instagram, plakater på centrale steder mv., hvor unge færdes uanset formålet skal skæres væk som følge af regeringens foreslåede besparelser på uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudgetter?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Katrine Robsøe (R) og Kristian Hegaard (R).

Samrådsspørgsmål A:

Vil ministeren redegøre for, hvor mange penge uddannelsesinstitutionerne i dag anvender på markedsføringsudgifter og hvad udgifterne dækker over, og vil ministeren helt konkret redegøre for, hvilke typer af markedsføring, som institutionerne som følge af regeringens foreslåede besparelser på uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudgetter fremover ikke skal bruge midler på? (Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UFU alm. del - samrådsspm. E)

Samrådsspørgsmålet er stillet af Katrine Robsøe (R) og Kristian Hegaard (R).

Samrådsspørgsmål B:

Vil ministeren konkret redegøre for, hvor grænsen mellem markedsføring og oplysning af elever går, og vil ministeren oplyse, om markedsføring af uddannelser via for eksempel Facebook, Instagram, plakater på centrale steder mv., hvor unge færdes uanset formålet skal skæres væk som følge af regeringens foreslåede besparelser på uddannelsesinstitutionernes markedsføringsbudgetter? (Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UFU alm. del - samrådsspm. F)

Samrådsspørgsmålet er stillet af Katrine Robsøe (R) og Kristian Hegaard (R).

Adresse:
1-133/Teams app
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »