Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om børns retsstilling og opholdstilladelse, hvis de mister deres forælder i udlandet illustreret ved sagen om Huda Al-Ahmad og hendes tvillinger.

Samrådsspørgsmål A:

Kristeligt Dagblad har siden April 2020 i artikelserien "Hvorfor skulle Huda dø?" (https:// www.kristeligt-dagblad.dk/huda) afdækket en række svigt i sagen om Huda Al-Ahmad.

Eksempelvis at give Hudas drabs- og eksmand repatrieringsstøtte, og den manglende indsats for at opdage den sociale kontrol, Huda levede under. I dag svigtes Hudas tvillinger fortsat. På trods af at pigernes nuværende værger, deres onkel og tante, frygter, at faderen kan genvinde forældremyndigheden over døtrene, er pigerne fortsat i Syrien. I det lys ønskes ministrenes besvarelse af følgende spørgsmål:

– Hvilke generelle barrierer i udlændingelovgivningen har hidtil afholdt regeringen fra at bringe Huda Al-Ahmads tvillingedøtre, Hevin og Henderin, til Danmark?

– Hvilke lovændringer er nødvendige for, at børn, der mister deres mor, ikke automatisk mister deres opholdstilladelse i Danmark?

– Har det betydning for vurderingen af børnenes ve og vel og Danmarks ansvar i den forbindelse, om den drabssigtede far kan opnå forældremyndighed over børnene?

– Hvordan vil man i praksis sikre, at børn i Syrien vil kunne blive transporteret til Danmark, hvis viljen her til opstod?

– Mener regeringen, at lovgivningsmæssige og praktiske udfordringer ved at hente børn til Danmark skal forhindre, at vi råder bod på, at vi har ladt en kvinde i stikken, og nu er ved at gøre det samme ved hendes børn?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål W.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Halime Oguz (SF).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »