Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om parallel samfund og shariaråd.

Samrådsspørgsmål E:

Hvad agter regeringen at gøre ved, at der – blandt andet i Odense – findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke, jf. blandt andet artiklen »Nej til skilsmisser og SMS-kæder om kvinder, der trodser islamiske værdier: Religiøst råd opererer i det skjulte i Odense«, Berlingske, 19. september 2020?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål Å.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Marlene Ambo-Rasmussen (V) og Morten Dahlin (V).

Samrådsspørgsmål F:

Hvilket kendskab har ministeren til forskellige shariaråd, hvor imamer mægler og dømmer i tvister mellem muslimer, hvor udbredt er fænomenet, og hvilken konkret viden har ministeren om tilfælde, hvor shariaråd og imamer har truffet illegitime retslignende afgørelser?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål AB.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »