Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om betryggelse af borgerne ved Kærshovedgård og kriminalitet.

Samrådsspørgsmål G:

Vil ministeren redegøre for regeringens løsningsforslag for Udrejsecenter Kærshovedgård? Hvilke konkrete løsningsforslag arbejdes der med, og hvornår kommer der en løsning, så lokalsamfundet ikke længere skal døje med utryghed og den kriminalitet, som udgår fra udrejsecentret?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål X.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Samrådsspørgsmål H:

Regeringen har tidligere lanceret en idé om et asylmodtagercenter uden for Europa som et led i en ny asylpolitik. Vil regeringen på samme måde overveje at anbringe et udrejsecenter i andre lande efter forudgående aftale med det pågældende land herom?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål Y.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Samrådsspørgsmål I:

Arbejder regeringen med et maksimalt beløb, som regeringen vil anvende på et alternativ til Kærshovedgård, idet regeringen ved sin tiltrædelse skrottede de blå partiers løsning med øen Lindholm til 759 mio. kroner, fordi denne løsning var for dyr? Er pengene vigtigere end en løsning på problemet?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål Z.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Samrådsspørgsmål J:

Hvad er ministerens holdning til den voldsomme stigning i den registrerede kriminalitet, som beboere på udrejsecenter Kærshovedgård har begået, hvor politiet siden begyndelse af 2019 og frem til august i år har rejst 127 sigtelser mod beboerne, mod 85 sigtelser fra foråret 2016 til efteråret 2018?

Vil ministeren, eventuelt med bidrag fra justitsministeren, redegøre for de foranstaltninger, regeringen vil tage for at få bugt med og kontrol med den kriminalitet, der udgår fra centret, så beboere og forretningsdrivende i nærområdet og de større byer som eksempelvis Herning kan føle sig trygge?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål Æ.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Samrådsspørgsmål K:

Vil ministeren sikre en bedre dialog mellem lokalbefolkningen og de ansvarlige på centret, politiet og andre myndigheder, da der har været en lang række af utryghedsskabende situationer på centret, hvor naboer har kontaktet myndigheder for at høre, hvad der foregår, når mange politi- og redningskøretøjer pludselig er til stede på centret, men hvor interesserede naboer blot fejes af banen med, at der ikke er nogle hændelser, selvom dette har været tydeligt?

Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2019-20, jf. UUI alm. del samrådsspørgsmål Ø.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Pia Kjærsgaard (DF).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »