Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om, hvordan ministeren vil sikre, at de penge, der blev afsat med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 kommer ud i de enkelte daginstitutioner og skoler, så de får dækket de ekstraordinære udgifter til covid-19-relaterede tiltag.

Samrådsspørgsmål G:

Vil ministeren redegøre for, hvordan ministeren vil sikre, at de penge, der blev afsat med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 kommer ud i de enkelte daginstitutioner og skoler, så de får dækket de ekstraordinære udgifter til covid-19-relaterede tiltag som for eksempel rengøring og mere personale, så det forhøjede niveau af rengøring kan opretholdes, uden at daginstitutioner og skoler er nødsaget til at gennemføre besparelser og forringelser på andre punkter?

Baggrund:

Der henvises til Børn&Unges rundspørge til lokale fagforeninger: ”Rundspørge viser:

Corona-krisen presser pædagoger i bund”, bragt på www.bupl.dk 27. oktober 2020.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jacob Mark (SF).

Adresse:
2-133
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »