2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken med videre (L 25).

Formålet med lovforslaget er at modvirke mangel på kvalificerede ansøgere til ledige præstestillinger ved at øge antallet af potentielle kandidater. Da der i de kommende år, hvor store årgange ventes at gå på pension, ikke er udsigt til, at antallet af nye teologiske kandidater fra universiteterne vil være tilstrækkeligt til at dække behovet, ønskes en udvidelse af adgangen til at søge præstestillinger.

Lovforslaget bygger på Præstemangeludvalgets betænkning fra september 2018.

Det foreslås, at personer, der ikke opfylder de nuværende ansættelsesbetingelser, men har bestået kandidateksamen ved et dansk universitet eller bestået en anden offentlig anerkendt udenlandsk eksamen på kandidatniveau, kan få tilladelse til at søge præstestillinger i folkekirken, såfremt de består et individuelt sammensat teologisk efteruddannelsesforløb.

Forslaget er fremsat af kirkeminister Joy Mogensen (S).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg L 25 Lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m
(Kirkeministeriet)

15/12
2020
15/12
2020
10/12
2020
3/12
2020
6/11
2020
7/10
2020

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »
---
Denne artikel er lavet automatisk baseret på dokumenter fra Folketinget. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl i teksten.