Folketingets udvalg har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om Danske Bank Home-instruks sagen.

Samrådsspørgsmål I:

Hvad mener ministeren om Danske Banks Home-instruks til medarbejderne, og hvad har ministeren foretaget sig i sagen?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Samrådsspørgsmål J:

Er ministeren enig i, at der i Danske Banks Home-instruks sagen er tale om en instruks, der med fuld overlæg er givet til skade for Danske Banks mest økonomisk sårbare kunder, og at Danske Bank med Home-instruksen, ikke har behandlet sine kunder ordentligt og redeligt, og vil ministeren redegøre nærmere for sagens omfang og konsekvenser ud fra den viden, som Finanstilsynet og ministeren har på nuværende tidspunkt?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Samrådsspørgsmål K:

Er ministeren enig i, at Finanstilsynet bør følge Danske Banks Home-instruks sagen tæt, og vil ministeren redegøre for, hvad Finanstilsynet på nuværende tidspunkt har gjort og fremadrettet planlægger at gøre i forhold til sagen, og om ministeren mener, at Finanstilsynet bør indsætte eksterne observatører i de relevante dele af Danske Bank?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

Adresse:
Landstingssalen
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »