Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om Rockwoolfondens nye analyse af aktivering og virksomhedspraktik.

Samrådsspørgsmål E:

Rockwoolfonden har udarbejdet en ny analyse af aktivering og virksomhedspraktik, hvoraf det fremgår, at blot 5 procent af deltagerne i virksomhedspraktik er beskæftiget i værtsvirksomheden, et år efter at praktikken startede. På den baggrund bedes ministeren besvare følgende spørgsmål:

A. Opfatter beskæftigelsesministeren det som en succes, at kun fem procent kommer i arbejder efterfølgende i den virksomhed, hvor man har været i virksomhedspraktik?

B. Synes ministeren, at der er grund til at ændre på aktiveringen, herunder anvendelsen af virksomhedsaktivering, som ministeren tidligere har givet udtryk for skulle strammes op?

C. Vil ministeren i stedet fremme løntilskud, eller hvordan vil ministeren stramme reglerne for brug af virksomhedspraktik? D. Mener ministeren, at der er et rimeligt forhold mellem på den ene side anvendelsen de ca. 13 mia. kroner og de 9.000 ansatte i beskæftigelsesindsatsen, og på den anden side de ringe resultater af aktiveringen?

E. Synes ministeren at der er et rimeligt udbytte af de næsten 150.000 årlige aktiveringsforløb, når kun få procent kommer i arbejde efterfølgende? F. Tror ministeren, at de arbejdsopgaver som de aktiverede varetager i stedet ville være udfyldt af almindeligt ansatte på overenskomstmæssig løn, for eksempel i detailhandlen eller på plejehjemmene?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Victoria Velasquez (EL) og Jette Gottlieb (EL).

Adresse:
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »