Folketingets udvalg har kaldt erhvervsminister Simon Kollerup (S) og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) i åbent samråd om udbetaling af acontobeløb og tempobonus m.v. i mink-sagen.

Samrådsspørgsmål M:

På et ulovligt grundlag besluttede regeringen 4. november 2020 at beordre alle landets minkvirksomheder tvangslukket, og ligeledes blev minkvirksomhederne beordret til at nedslagte hele deres minkbestand, herunder de omkring 2,5 mio. avlsdyr. Avlerne har nu gennemført de af regeringen udstukne befalinger, men økonomisk er konsekvenserne en massiv belastning for rigtig mange af de omtalte virksomheder, hvoraf mange for flere uger siden fik lukket eller begrænset deres kreditter. Således er der akut behov for at regeringen straks sikrer udbetalinger af kompensation, følgeudgifter og erstatning til de mange berørte virksomheder. På den baggrund bedes ministrene redegøre for, hvordan det går med udbetaling af acontobeløb og andre skyldige udlæg til minkavlerne?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Samrådsspørgsmål N:

På et ulovligt grundlag besluttede regeringen 4. november 2020 at beordre alle landets minkvirksomheder tvangslukket, og ligeledes blev minkvirksomhederne beordret til at nedslagte hele deres minkbestand, herunder de omkring 2,5 mio. avlsdyr. Der er af regeringen lovet ”tempobonus” for nedslagtning af såvel smittede som raske mink, og ministrene bedes redegøre for, hvordan det går med regeringens tempo på udbetalinger af ”tempobonus” og andre påløbne udgifter/udlæg til de minkavlere, som nu oplever en eskalerende økonomisk likviditetskrise på grund af regeringens ulovlige ordre.

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Samrådsspørgsmål O:

På et ulovligt grundlag besluttede regeringen 4. november 2020 at beordre alle landets minkvirksomheder tvangslukket, og ligeledes blev minkvirksomhederne beordret til at nedslagte hele deres minkbestand, herunder de omkring 2,5 mio. avlsdyr. Nu er dyrene slagtet og de omkring 1.100 virksomheder står med løbende udgifter til løn, drift, revision og afskrivning med videre Hvad har regeringen konkret tænkt sig, at de mange ejere og ansatte skal leve af, indtil der findes en god aftale omkring fuld og endelig erstatning af alle parametre, som bør være omfattet af økonomisk erstatning?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Hans Kristian Skibby (DF).

Adresse:
Landstingssalen
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »