Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om ledsagerordning efter servicelovens § 97.

Samrådsspørgsmål E:

En ny undersøgelse fra Lev blandt borgere med udviklingshæmning, ”Analysenotat: ledsageordning og mennesker med udviklingshandicap i botilbud, der bor i botilbud”, Lev, 19. oktober 2020, viser, at det store flertal af de borgere, der ikke har en ledsageordning efter servicelovens § 97, modtager langt mindre end 15 timers individuel og selvvalgt ledsagelse om måneden. Blandt beboere med en ledsagerordning efter servicelovens § 97, har mange ikke modtaget den erstatningsledsagelse, de har krav på efter ledsagelsesbekendtgørelsens § 5, stk.2, når der fratrækkes timer i de 15 månedlige ledsagelsestimer.

Vil ministeren redegøre for sin holdning til resultaterne af undersøgelsen og herunder oplyse, om hun finder det rimeligt, at mange beboere i botilbud uden en ledsageordning efter § 97 nærmest er afskåret fra at komme uden for botilbuddet, og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at disse beboere får ret til mindst 15 timers månedlig ledsagelse og for at sikre, at kommunerne overholder lovgivningen, så beboere med en ledsageordning efter § 97 rent faktisk modtager den ledsagelse, de har krav på?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Jakob Sølvhøj (EL).

Adresse:
S-092
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »