1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af strafrabatter (B 52).

Formålet med forslaget er at afskaffe den strafrabat, som kriminelle kan opnå som følge af lang sagsbehandlingstid hos myndighederne. Efter de gældende regler indgår sagsbehandlingstiden som en formildende omstændighed ved strafudmålingen, og det betyder, at straffen kan blive markant mindre eller bortfalde som følge heraf.

Forslaget er fremsat af Peter Skaarup (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF) og Morten Messerschmidt (DF).

Adresse:
Folketingssalen
Christiansborg
1240

Følg B 52 Afskaffelse af strafrabatter
(Justitsministeriet)

20/1
2021
14/1
2021
30/10
2020

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »