Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om logningsbekendtgørelsen.

Samrådsspørgsmål J:

Vil ministeren redegøre for, hvorfor man ikke straks ophører den ulovlige masselogning af danskernes teledata, når EU-Domstolens afgørelse af 6. oktober 2020 præciserer, at reglerne er i strid med EU-retten og ikke kan opretholdes midlertidigt, jf. artiklen ”Justitsministeren blæser på EU-traktaten trods tre domme: »Telebranchen skal stadig logge og udlevere oplysninger«” fra Version2 11. november 2020?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Samrådsspørgsmål K:

Vil ministeren redegøre for teleselskabernes retsstilling i forhold til afgørelsen, herunder hvordan ministeren forventer selskaberne kan agere, efter det er fastslået og præciseret, at deres praksis – også midlertidigt – er i strid med EU-retten, men den danske stat pålægger dem at fortsætte denne praksis, jf. artiklen ”Justitsministeren blæser på EUtraktaten trods tre domme: »Telebranchen skal stadig logge og udlevere oplysninger«” fra Version2 11. november 2020?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Samrådsspørgsmål L:

Vil ministeren redegøre for, hvorvidt regeringen med det lovforslag, som ifølge ministeren fremsættes i februar 2021, planlægger at ændre reglerne, således at de vil være i overensstemmelse med EU-retten og regler om retten til privatliv, jf. artiklen ”Justitsministeren blæser på EU-traktaten trods tre domme: »Telebranchen skal stadig logge og udlevere oplysninger«” fra Version2 11. november 2020?

Samrådsspørgsmålet er stillet af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Adresse:
2-080
Christiansborg
1240


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »