Juli 2020

Onsdag 1. juli

KL. 10:00
 • Samråd: Udenlandske turisters overnatning i Københavns og Frederiksbergs kommuner

  Folketingets udvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om regeringens beslutninger om udenlandske turisters overnatning i Københavns og Frederiksbergs kommuner.

Juni 2020

Tirsdag 30. juni

KL. 14:00
 • Samråd: Besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om besøg og besøgsrestriktioner på plejehjem som følge af covid-19.

KL. 14:00
 • Samråd: Genåbning af grænserne

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om genåbning af grænserne.

KL. 11:00
 • Samråd: Sagsbehandlingen af indfødsretssager

  Folketingets Indfødsretsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om sagsbehandlingen af indfødsretssager.

Mandag 29. juni

KL. 14:00
 • Samråd: Retningslinjerne til sundhedspersonalet i forbindelse med covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om opfølgning på tidligere samråd om, hvorfor retningslinjerne til sundhedspersonalet m.v. først blev ændret tre måneder efter, at myndighederne blev bekendt med, at personer uden symptomer kan smitte med coronavirus.

Fredag 26. juni

KL. 11:00
 • Samråd: Respiratorer til Italien

  Folketingets Europaudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S) i åbent samråd Samråd med sundheds- og ældreministeren og forsvarsministeren vedr. respiratorer til Italien.

KL. 9:00
 • Samråd: Statsrevisorenes kritik af statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om statsrevisorenes kritik af statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler.

Torsdag 25. juni

KL. 14:00
 • Samråd: Rejsevejledning for rejser til EU-lande

  Folketingets Europaudvalg har kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i åbent samråd Samråd med udenrigsministeren vedr. rejsevejledning for rejser til EU-lande.

KL. 14:00
 • Samråd: En plan til sikring af alternative drivmidler efter 2020 og om kravene for iblanding af biobrændstoffer

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har kaldt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i åbent samråd om en plan til sikring af alternative drivmidler efter 2020 og om kravene for iblanding af biobrændstoffer.

KL. 13:00
 • Samråd: Udledning af urenset spildevand

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om udledning af urenset spildevand.

KL. 12:00
 • Samråd: Erik Solbakke-sagen

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om Erik Solbakke-sagen.

KL. 10:00
 • Samråd: Initiativ til at suspendere ghettolisten i tre år på baggrund af coronakrisen

  Folketingets Boligudvalg har kaldt boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i åbent samråd om initiativ til at suspendere ghettolisten i tre år på baggrund af coronakrisen.

KL. 9:20
 • Salen: Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget (B 184).

Onsdag 24. juni

KL. 15:00
 • Samråd: Opfølgningen på "Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19"

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om opfølgningen på "aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COVID-19".

Tirsdag 23. juni

KL. 15:00
 • Samråd: L 151 (godkendelse og syn af køretøjer)

  Folketingets Transportudvalg har kaldt transportminister Benny Engelbrecht (S) i åbent samråd om L 151 (godkendelse og syn af køretøjer).

KL. 14:00
 • Samråd: Evaluering af den igangværende forsøgsordning med medicinsk cannabis

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S) i åbent samråd om evaluering af den igangværende forsøgsordning med medicinsk cannabis.

KL. 13:00
 • Salen: Sorgorlov, når man mister et barn på 0-18 år (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om sorgorlov, når man mister et barn på 0-18 år (B 171).

KL. 13:00
 • Salen: Statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark (B 144).

KL. 8:30
 • Samråd: Hjemsendelse af medarbejdere på DR og TV 2

  Folketingets Kulturudvalg har kaldt kulturminister Joy Mogensen (S) i åbent samråd om hjemsendelse af medarbejdere på DR og TV 2.

KL. 8:00
 • Samråd: Vilkårene for fremtidens fødevaresektor og landbrug i Danmark

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om vilkårene for fremtidens fødevaresektor og landbrug i Danmark.