December 2019

Torsdag 5. december

KL. 15:00
 • Samråd: Ulighed i det danske sundhedsvæsen

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om ulighed i det danske sundhedsvæsen.

KL. 14:00
 • Begravelse: Pressechef, journalist Henrik Winther (62)

  Pressechef for Yngre Læger indtil fornyligt, journalist Henrik Winther, er død, kun 62 år gammel og skal begraves. Han har også bl.a. været ansat i Den konservative Pressetjeneste på Christiansborg.

KL. 13:00
 • Samråd: Hjemløshed

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om hjemløshed.

Onsdag 4. december

KL. 13:00
 • Samråd: Regeringens planlagte indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om regeringens planlagte indsats for at styrke biodiversiteten i Danmark.

KL. 12:00
 • Samråd: Fyring af arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheder uden overenskomst

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om fyring af arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheder uden overenskomst.

KL. 10:00
 • Salen: Nedsættelse af et forsimplingsudvalg (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et forsimplingsudvalg (B 20).

Tirsdag 3. december

KL. 14:30
 • Samråd: Indfrielse af Socialdemokratiets løfte om ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om indfrielse af Socialdemokratiets løfte om ansættelse af 1.000 flere sygeplejersker.

KL. 9:00
 • Pressemøde: Radikale fortæller om finansloven

  Radikale Venstre giver deres udlægning af finansloven på et pressemøde i Skovlunde ved København.

November 2019

Fredag 29. november

KL. 10:00
 • Samråd: Et nyt asylsystem

  Folketingets Europaudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i åbent samråd om et nyt asylsystem.

Torsdag 28. november

KL. 15:45
 • Forhandlinger: Nicolai Wammen får besøg af SF, EL, ALT og R

  Finansminister Nicolai Wammen (S) afholder forhandlingsmøder for Finansloven 2020 med fire partier torsdag eftermiddag. 

KL. 15:00
 • Konference: En verden under forandring

  Europanævnet og Toft Kommunikation står bag konferencen om Danmarks og Europas sikkerhed i en ny verdensorden. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen (V) deltager blandt andre.

KL. 14:00
 • Samråd: Statsministerens udtalelser om administrative udgifter i EU-budgettet

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om statsministerens udtalelser om administrative udgifter i EU-budgettet.

KL. 13:00
 • Samråd: Kabellægning af højspændingsforbindelser i Vestjylland

  Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg har kaldt klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i åbent samråd om kabellægning af højspændingsforbindelser i Vestjylland.

KL. 10:15
 • Samråd: Udskydelse af det nye boligskattesystem til 2024

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Morten Bødskov (S) i åbent samråd om udskydelse af det nye boligskattesystem til 2024.

KL. 10:15
 • Samråd: Teledata-sagen

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om teledata-sagen.

KL. 10:00
 • Salen: Momsloven med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (L 21).

Onsdag 27. november

KL. 14:00
 • Samråd: Prostitution

  Folketingets Ligestillingsudvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om prostitution.

KL. 13:00
 • Salen: Lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom og virksomhedsskatteloven (L 36).

KL. 12:00
 • Samråd: En model for ret til tidlig pension

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) i åbent samråd om en model for ret til tidlig pension.

Tirsdag 26. november

KL. 16:00
 • Samråd: Ekstra penge til Styrelsen for Patientklager og nedbringelse af sagsbehandlingstiden

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om ekstra penge til Styrelsen for Patientklager og nedbringelse af sagsbehandlingstiden.