Marts 2019

Tirsdag 26. marts

KL. 15:00
 • Samråd: Styrket konkurrence på teleområdet

  Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i åbent samråd om styrket konkurrence på teleområdet.

KL. 15:00
 • Samråd: Integrationsydelsen

  Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) og børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om integrationsydelsen.

KL. 14:00
 • Reception: Erik Østergaard, DTL - Danske Vognmænd, fylder 60

  Adm. direktør for DTL, Erik Østergaard, fylder 60 år og fejres med stort anlagt reception for medlemmer, samarbejdspartnere, kolleger og venner.

KL. 13:00
 • Salen: Inddrivelse af gæld til det offentlige med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love (L 162).

KL. 13:00
 • Salen: Retsplejeloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af retsplejeloven (L 174).

KL. 13:00
 • Statsministerens spørgetime

  Spørgetime med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingssalen.

KL. 9:00
 • Pressemøde: Præsentation af sundhedsaftale

  Regeringen og Dansk Folkeparti præsenterer sundhedsaftale.

Mandag 25. marts

KL. 10:00
 • Offentlig audiens

  H.M. Dronningen holder offentlig audiens på Christiansborg. 

KL. 9:30
 • Konference: Rent drikkevand og vækst i vandsektoren

  Radikale Venstre og DTU afholder en konference om bæredygtige løsninger og forretningsmodeller inden for dansk vandteknologi. Der vil være en paneldebat, hvor miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) blandt andre deltager. 

Torsdag 21. marts

KL. 10:15
 • Samråd: Danmarks klimafinansiering

  Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs (V) i åbent samråd om Danmarks klimafinansiering.

Tirsdag 19. marts

KL. 18:00
 • Regeringen og DF forhandler sundhedsreform

  Regeringen og Dansk Folkeparti genoptager deres forhandlinger om sundhedsreformen tirsdag aften.

KL. 16:00
 • Samråd: Visitering til plejebolig

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om visitering til plejebolig.

KL. 14:30
 • Samråd: Hjælp til at yde overvågning af handicappede

  Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i åbent samråd om hjælp til at yde overvågning af handicappede.

KL. 14:00
 • Samråd: Mulig sammenhæng mellem fejlslagen inklusion og vold i folkeskolen

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om mulig sammenhæng mellem fejlslagen inklusion og vold i folkeskolen.

KL. 13:00
 • Salen: Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (L 204).

KL. 13:00
 • Salen: Lov om finansiel virksomhed med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love og om ophævelse af lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter (L 189).

Mandag 18. marts

KL. 8:00
 • Statsbesøg: H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen besøger Argentina

  Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Kronprinsen aflægger i marts måned statsbesøg i Argentina. Dronningen og Kronprinsesen vil her deltage i officielle og kulturelle arrangementer og stå i spidsen for et dansk erhvervsfremstød.

Søndag 17. marts

KL. 11:30
 • Bisættelse: Fhv. generalplanchef, professor Kai Lemberg (99)

  Professor, byplanlægger, cand.polit. Kai Lemberg, Hellerup, er død, 99 år gammel. Han var en livslang græsrod og som samfundsdebattør bl.a. aktiv i kampen mod EU.

Lørdag 16. marts

KL. 10:00
 • Åbent hus på Marienborg

  Som noget nyt inviterer Statsministeriet indenfor på Marienborg, hvor den repræsentative del af bygningen vil være åben for offentligheden.

Fredag 15. marts

KL. 15:00
 • Reception: John Wagners bog om Poul Schlüter

  DSK-direktør og forhenværende konservativ generalsekretær John Wagner er klar med sin bog "Schlüters politiske testamente", som præsenteres ved en reception på forlaget Gyldendal.