Maj 2020

Tirsdag 19. maj

KL. 13:30
 • Samråd: Finanslovsaftalens effekt på drivhusgasudledninger

  Folketingets Finansudvalg har kaldt i åbent samråd om effekten på drivhusgasudledninger.

KL. 8:32
 • Møde: Styrket samarbejde i Østersørådet

  I dag mødes Østersøregionens udenrigsministre til drøftelser af ny regional dialog og styrket samarbejde. 

Mandag 18. maj

KL. 10:30
 • Samråd: Arbejdskonflikter og lønkompensation i forbindelse med coronakrisen

  Folketingets Beskæftigelsesudvalg har kaldt beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i åbent samråd om arbejdskonflikter og lønkompensation i forbindelse med coronakrisen.

Fredag 15. maj

KL. 12:30
 • Samråd: USA's hjælpepakke til Grønland og stormagtsrivalisering i Arktis

  Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i åbent samråd om USAs hjælpepakke til Grønland og stormagtsrivalisering i Arktis.

Torsdag 14. maj

KL. 19:30
 • Direkte tv-debat: Partilederne samles i coronadebat

  DR og TV2 samler partilederne i en direkte coronadebat, om hvordan får vi Danmark tilbage.

KL. 15:00
 • Samråd: Regeringens hidtidige og fremadrettede test-strategier

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om regeringens hidtidige og fremadrettede test-strategier.

KL. 13:30
 • Samråd: Fratrædelsen af kommunikationschefen i Finansministeriet

  Folketingets Finansudvalg har kaldt finansminister Nicolai Wammen (S) i åbent samråd om fratrædelsen af kommunikationschefen i Finansministeriet.

KL. 13:00
 • Samråd: Herbergs- og krisecenterområdet

  Folketingets udvalg har kaldt social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i åbent samråd om herbergs- og krisecenterområdet.

KL. 10:30
 • Samråd: L 176, L 177 og L 178

  Folketingets Boligudvalg har kaldt boligminister Kaare Dybvad Bek (S) i åbent samråd om L 176, L 177 og L 178.

KL. 10:15
 • Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

  Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde torsdag den 14. maj. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

KL. 10:15
 • Samråd: Rgeringens udmeldte stop for fusioner på uddannelsesområdet

  Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg har kaldt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i åbent samråd om, hvorfor regeringen med deres udmeldte stop for fusioner på uddannelsesområdet vil forhindre udviklingen af stærke ungdomsuddannelsestilbud i hele landet.

KL. 10:15
 • Samråd: Vanvidskørsel

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Nick Hækkerup (S) i åbent samråd om vanvidskørsel.

KL. 9:00
 • Prisuddeling: Den Dybe Tallerken 2020

  I forbindelse med Dansk Fødevare Forum uddeler Landbrug & Fødevarer prisen 'Den Dybe Tallerken' for 20. gang. 

Onsdag 13. maj

KL. 15:15
 • Samråd: L 112 (udvidet produktansvar)

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om L 112 (udvidet produktansvar).

KL. 13:45
 • Samråd: L 164 (§3-beskyttede arealer)

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om L 164 (§3-beskyttede arealer).

KL. 9:00
 • Konference: Danish Maritime Fair (AFLYST)

  For femte gang bliver Danish Maritime Fair afholdt.

Tirsdag 12. maj

KL. 14:30
 • Samråd: Covid-19

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) i åbent samråd om, hvorfor der gik næsten fire uger fra seruminstituttets advarsel om, at smittede personer kan smitte videre, før de selv har symptomer, til myndighederne ændrede strategi.

KL. 13:00
 • Spørgetime: Statsministeren besvarer spørgsmål fra salen

  Statsminister Mette Frederiksen (S) besvarer spørgsmål fra salen tirsdag den 12. maj kl. 13.

KL. 13:00
 • Salen: Lov om finansiel virksomhed med videre (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde med videre, lov om investeringsforeninger med videre og forskellige andre love (L 109).

KL. 10:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsminister Mette Frederiksen holder pressemøde om coronasituationen.