x

Morten Helveg Petersen

B. Radikale VenstreDel

left EU er en historisk set enestående succes, som har skabt forsoning mellem tidligere fjender og en ramme for demokratisk samarbejde mellem forhenværende rivaler. Danmarks velstand og velfærd hænger uløseligt sammen med resten af Europa. 500.000 arbejdspladser er direkte afhængige af det indre marked. Og EU-medlemskabet har givet os danskere en lang række frihedsrettigheder, som vi i dag nyder godt af, ikke mindst fri bevægelighed. right

OM SPØRGSMÅLET
INFO: EU blev skabt i sin grundform i kølvandet på Anden Verdenskrig med det formål at styrke økonomisk samarbejde mellem landene og dermed gøre det mindre attraktivt at bekrige sine naboer. Kerneelementet i EU er i dag det indre marked, der er baseret på ideen om fri bevægelighed for personer, kapital, varer og tjenesteydelser over grænser. Siden det indre marked blev vedtaget i 1986, er der blevet tilføjet en lang række politikområder til samarbejdet som den fælles mønt, et udvidet retssamarbejde og en fælles udenrigstjeneste.

For: Mange tilhængere lægger vægt på, at Danmark har stor økonomisk og indflydelsesmæssig fordel af at være en del af EU. De peger på, at Danmark vil blive hægtet af den europæiske økonomi og miste medbestemmelse over den politiske udvikling i Europa, hvis vi står uden for EU. Desuden argumenteres der med, at EU har bevist sig som et fredsprojekt og har holdt stabiliteten mellem nationer med en lang tradition for at bekrige hinanden.

Imod: Mange kritikere mener, at de fælles regler presser den danske velfærdsmodel og gør det svært at opretholde eksisterende standarder. Desuden påpeges det, at EU-medlemskabet går ud over Danmarks selvstændighed og mulighed for at træffe egne beslutninger. Mange taler for en anden tilknytning til EU i lighed med den, som for eksempel Island og Norge har. De står udenfor, men har stadig adgang til det indre marked.

Det er grundlæggende en fordel, at Danmark er med i EU

 

MORTEN HELVEG ER:HELT ENIG

Morten Helveg Petersen

PROFIL & MÆRKESAGER

BOR:

ALDER: 53

UDDANNELSE: Kandidat-/masteruddannelse

MØD MORTEN HELVEG PÅ:

FacebookFacebook
TwitterTwitter
HjemmesideHjemmeside
ValgvideoYoutube