x

Morten Helveg Petersen

B. Radikale VenstreDel

MÆRKESAGER

Et Europa med fri bevægelighed

EU gør det muligt for os danskere at rejse frit, studere, arbejde og bo, hvor vi ønsker, etablere virksomheder i andre lande og handle frit på tværs af grænserne. Det er frihedsrettigheder og muligheder, vi ofte tager for givet, men som er afgørende for Danmarks vækst, velstand og velfærd. Derfor vil jeg kæmpe for at forsvare og udvide den fri bevægelighed i Europa.

Et grønt og bæredygtigt Europa

Europa skal gå forrest i klimakampen. Det giver konkurrencefordele, skaber arbejdspladser her og nu og bidrager til et bedre klima og sundere miljø. Derfor vil jeg arbejde for ambitiøse og bindende målsætninger for CO2-reduktioner, et reelt indre marked for energi og hurtige togforbindelser mellem Europas storbyer.

Et trygt og sikkert Europa

Vi kan kun løse grænseoverskridende kriminalitet som børneporno, trafficking og narkosmugling gennem internationalt samarbejde. Derfor skal retsforbeholdet ophæves. Vi skal for alt i verden forhindre en ny Lampedusa-katastrofe. Derfor vil jeg arbejde for at forbedre asylsamarbejdet i Europa, ligesom jeg vil styrke indsatsen for at skabe vækst og udvikling i alle dele af Afrika.

OM MIG

Gennem mine år, først som folketingsmedlem og siden direktør i erhvervslivet, har jeg på egen hånd oplevet, hvor vigtigt arbejdet er i Europa-Parlamentet. Lovgivningsarbejdet i EU fylder på mange områder stadig mere. Jeg tager ansvar, og derfor vil jeg gerne være med til at påvirke beslutningerne dér, hvor de bliver taget.

Morten Helveg Petersen

SVAR

BOR:

ALDER: 53

UDDANNELSE: Kandidat-/masteruddannelse

MØD MORTEN HELVEG PÅ:

FacebookFacebook
TwitterTwitter
HjemmesideHjemmeside
ValgvideoYoutube