x

Om kandidattesten

Samtlige spørgsmål i denne kandidattest er formuleret og udvalgt af elever fra de danske ungdomsuddannelser. Testen er et forsøg på at sætte de unges foretrukne emner på dagsordenen. Derudover er kandidattesten tænkt som et indspark til undervisningen om EU i samfundsfag, se undervisningsforløb her.

Kandidattesten er udviklet af Folketingets EU-Oplysning. Europa-Parlamentets kontor i Danmark har bidraget økonomisk, og Altinget har stået for design og programmering samt indhentning af kandidaternes holdninger.

Privatliv

Dine svar i kandidattesten er anonyme. Vi samler ingen data, der kan identificere dig, men kun oplysninger om antal besøg, og hvilke sider der oftest bliver brugt m.v.

Du kan beslutte at give kandidatmodulet tilladelse til at kopiere dine svar på de 15 spørgsmål. Svarene er stadig anonyme, og der indsamles ingen data, der kan identificere dig.

Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Folketingets EU-Oplysning anvender cookies til flere formål. Du får information om, at sitet sætter cookies, inden de sættes. Det er vi - og alle andre - forpligtede til.

Ansvarsfraskrivelse

Folketingets EU-Oplysning støtter ikke bestemte standpunkter og ønsker ikke at fremme bestemte kandidater. Denne kandidattest er ikke udformet for at dække alle de vigtigste EU-politiske emner. Derimod er spørgsmålene i testen stillet af unge for at sætte fokus på de emner, de finder særligt vigtige (se nedenfor).

Hvordan er spørgsmålene udvalgt?

Spørgsmålene i denne test er formuleret af unge fra landets ungdomsuddannelser.

Elever på alle landets ungdomsuddannelser blev inviteret til at formulere de spørgsmål, de syntes var relevante at stille til kandidaterne til europaparlamentsvalget. Spørgsmålene skulle formuleres som udsagn, så de kunne indgå i kandidattesten. Hver klasse kunne indsende tre udsagn.

For at give eleverne inspiration til at formulere spørgsmålene inviterede EU-Oplysningen en bred vifte af store og små interesseorganisationer til at præsentere en af deres mærkesager. Derudover leverede alle de ungdomspolitiske organisationer og en gruppe eksperter korte beskrivelser af, hvad de mener er vigtige valgemner. . Input fra organisationer, eksperter og interesseorganisationer blev lagt på EU-Oplysningens webside – se:

Mærkesagskataloget

50 spørgsmål/udsagn blev udvalgt efter følgende kriterier:

  • Spørgsmålene var populære, dvs. mange unge syntes, de var interessante.
  • Spørgsmålene dækkede 15 forskellige emner/problemstillinger.
  • Spørgsmålene var formuleret kort og klart.
  • Spørgsmålene viste forskellen mellem kandidaterne.
  • Spørgere fra alle dele af landet blev inviteret.

De 98 elever, som havde formuleret de udvalgte spørgsmål, blev inviteret til et arrangement på Christiansborg den 20. januar 2014. Her var eleverne inddelt i workshops, som blev ledet af de europapolitiske ordførere og andre MF’ere. Eleverne udvalgte 25 spørgsmål. 12 af disse blev derefter valgt til at teste, om kandidaterne egnede sig til kandidattesten og viste en politisk spredning i deres holdninger. De resterende 13 spørgsmål blev debatteret af eleverne i plenum. Sidst på dagen blev 15 spørgsmål valgt ud i en fælles afstemning.

Efterfølgende er de 15 spørgsmål testet på 30 elever for at gøre det mere entydigt, hvordan de skal fortolkes . De elever, som havde formuleret spørgsmålene og præsenteret dem den 20. januar på Christiansborg, fik forelagt de sproglige justeringer til godkendelse.

Sådan kan du bruge Altinget.dks kandidattest

Kandidat-testen består af 17 EU-spørgsmål, som du kan svare på og derefter sammenligne dine svar med politikernes svar. På den måde kan testen give en indikation af, hvem du er mest enig med.

Spørgsmålene dækker både holdningen til hele EU og til de områder, som Europa-Parlamentet særligt arbejder med.

Vær opmærksom på, at spørgsmålene ikke er vægtede. Det vil sige, at alle spørgsmål tæller lige meget i testen.

Vær også opmærksom på, at testen kun består af 17 spørgsmål. Derfor er der mange områder af EU-politikken, som ikke er med i testen.

Når du skal stemme, kan det være, at der er særlige spørgsmål, som har stor betydning for, hvem du vælger at stemme på. Det kan testen ikke tage højde for.

Vi opfordrer dig derfor til også at gå på opdagelse på politikernes profil-sider, hvor du kan læse mere om politikernes baggrund og mærkesager. På den måde kan du forhåbentlig blive mere sikker på, hvem du vil stemme på.

God fornøjelse med testen!

Sådan har vi gjort

Spørgsmålene i testen er lavet af Altinget.dk, som er en politisk neutral netavis. Vi har derfor ingen politisk holdning til, hvem du skal stemme på.

I processen har vi testet spørgsmålene på både politikere, eksperter og vælgere for at sikre, at spørgsmålene er forståelige, og giver en politiske spredning i resultaterne.