• Genbrug
 • Vedvarende energi
 • Klimapolitik
 • Udviklingspolitik
 • Indvandring
 • EU og USA
 • Medlemskab
 • EU's fokus
 • Forbeholdene
 • Euroen
 • Fair konkurrence
 • Grænsekontrol
 • Unges muligheder
 • Cannabis
 • Mobilpriser
 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Der skal afsættes en større del af EU's budget til at øge genbruget i private hjem og i virksomheder.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU bør begrænse handel med CO2-kvoter, så landene i stedet presses til at investere mere i vedvarende energi.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Der skal stilles skrappere krav til den fælles klima- og energipolitik også selv om det koster flere penge for borgere, virksomheder og medlemslandene i hele EU.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU skal prioritere udvikling i udviklingslande frem for fælles flygtninge- og indvandringspolitik.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Alle lande i EU, inklusive Danmark, bør tage et større fælles ansvar for den store indvandring fra bl.a. Nordafrika og Mellemøsten.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU bør indgå en frihandelsaftale med USA for at øge konkurrencen.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU bør stille skrappere krav til alle medlemslande og have mulighed for at udelukke de svage lande, som ikke kan leve op til kravene.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU skal fokusere mere på klassiske udenrigspolitiske problemer og overlade de indenrigspolitiske spørgsmål til medlemslandene.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Danmarks forbehold skal afskaffes.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Danmark vil stå stærkere med euroen som møntfod.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Alle EU's medlemslande bør indføre en mindsteløn, for at undgå unfair konkurrence på løn og arbejdsvilkår.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU bør genindføre grænsekontrol mellem landene for at begrænse illegal indvandring og kriminalitet.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU skal investere i jobs og lærepladser til unge med penge fra andre dele af EU's budget f.eks. landbrugsstøtte, forskningsmidler og grænseovervågning.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  Cannabisplanten og biprodukter af denne skal legaliseres og statskontrolleres i EU.

 • OM SPØRGSMÅLET
  Spørgsmålene i denne test er stillet af elever fra landets ungdomsuddannelser. Folketingets EU-Oplysning har udviklet kandidattesten, men vi har ikke ønsket at blande os i, hvordan spørgsmålene skal fortolkes. Er du i tvivl om, hvordan spørgsmålene skal forstås, kan du læse kandidaternes kommentarer og se deres fortolkninger.

  EU skal sætte et loft over, hvor meget teleselskaberne kan kræve i betaling for telefoni og datatrafik, og prisloftet skal også gælde opkald i dit eget hjemland.