Information om Kend din kandidat

OM TESTEN: 'Kend din kandidat' er en test, hvor du kan finde ud af, hvilke politikere du er mest enig med. Læs her mere om, hvordan Altinget har lavet testen.

'Kend din kandidat' er en database, hvor du ved at tage en test kan se, hvilke politikere som du er mest enig med. Du kan også læse mere om politikerne og deres mærkesager, og endelig kan du se din lokale stemmeseddel.
Databasen er lavet af Altinget, som er en politisk neutral netavis.


Om kandidat-testen
Testen består af en række spørgsmål om politik, som du skal svare på. Derefter kan du sammenligne dine svar med politikernes svar. På den måde kan testen give en indikation af, hvem du er mest enig med.

Vær opmærksom på, at spørgsmålene ikke er vægtede. Det vil sige, at alle spørgsmål tæller lige meget i testen.

Når du skal stemme, kan det være, at der er særlige spørgsmål, som har stor betydning for, hvem du vælger at stemme på. Det kan testen ikke tage højde for.

Vær også opmærksom på, at testen kun består af et begrænset antal spørgsmål. Derfor er der politik-områder, som ikke er med i testen.

Bemærk, at ikke alle politikere har ønsket at medvirke. Disse politikere vil derfor ikke optræde i kandidattest-resulatet.

Test-resultatet skal derfor tages med forbehold. Vi opfordrer dig derfor til også at gå på opdagelse på politikernes profil-sider, hvor du kan læse mere om politikernes baggrund og mærkesager.

På den måde kan du forhåbentlig blive mere sikker på, hvem du vil stemme på.

Sådan har vi gjort
Spørgsmålene i testen er lavet af Altinget, som er en politisk neutral netavis. Vi har derfor ingen politisk holdning til, hvem du skal stemme på.

I processen har vi testet spørgsmålene på både politikere, eksperter og vælgere for at sikre, at spørgsmålene er forståelige og giver en politiske spredning i resultaterne.

Hvordan udregnes resultatet?
Testens algoritme virker sådan, at der gives point på baggrund af forskellen mellem en kandidat og en brugers besvarelse. Et ens svar giver 4 point (f.eks. helt enig og helt enig), et trin ved siden af giver 3 point (f.eks. helt uenig og delvist uenig). Man får 0 point for svar i hver sin ende i skalaen (f.eks. helt enig og helt uenig). Hvert spørgsmål har en 1/20 vægt, og antallet af point bliver summeret til den endelig procentsats.

Vejnavn, nummer og kredse
Da nogle kommuner indeholder mere end én kreds, er det nødvendigt at kende adressen for at kunne matche med kandidater i den rigtige kreds. Man vælger husnummer i intervaller, så det er ikke er nødvendigt at opgive sin præcise adresse.

Krypteret forbindelse
Kend din kandidat-testen kan bruges over en krypteret forbindelse på https://www.altinget.dk/kandidater/ft15

Dette er ikke standard, da hele siden ikke understøtter dette (SSL), men kan vælges, hvis man ønsker en sikker forbindelse.

God fornøjelse med testen!