Claus Hjort Frederiksen


Fakta

Alder
73 år
Beskæftigelse
Minister
Uddannelse
Kandidat-/masteruddannelse
Valgt i
2007, 2011, 2015

Læs mere

claushjort.dk
Facebook

Claus Hjort Frederiksen genvalgt for V i Nordsjælland

Claus Hjort Frederiksen blev ved folketingsvalget 2019 genvalgt for Venstre i Nordsjællands Storkreds. Han fik 6.405 personlige stemmer, svarende til knap hver tiende af partiets stemmer i storkredsen. Venstre fik tre mandater i Nordsjællands Storkreds, de to øvrige mandater gik til Sophie Løhde og Hans Andersen.

Nordsjællands Storkreds er inddelt i 6 opstillingskredse. Hver tredje af Claus Hjort Frederiksens personlige stemmer blev afgivet i Rudersdal-kredsen. Færrest stemmer (456) fik han i Frederikssund-kredsen.

Stor tilbagegang i personligt stemmetal
Ved folketingsvalget i 2015 blev Claus Hjort Frederiksen valgt med 8.222 personlige stemmer - det er 1.817 flere end i år. Han gik i 2019 tilbage i samtlige storkredsens seks opstillingskredse. Den største tilbagegang oplevede Claus Hjort Frederiksen i Rudersdal-kredsen, hvor han gik fra 2.617 til 2.058 personlige stemmer.


Denne artikel er genereret automatisk baseret på tal fra Danmarks Statistik. Altinget tager forbehold for eventuelle fejl fra kilden.

Derfor stiller jeg op

Jeg har været minister en del år. Minister betyder ”folkets tjener”, & dermed prøver jeg at bidrage til at løse danskernes konkrete problemer. Men problemer tager tid, og jeg ser en trend i tiden, hvor nogle politikere optræder som om de kender alle svarene & kan løse problemerne med et snuptag. Stol ikke på dem der giver udtryk af at alt kan løses med et fingerknips. Det kan det nemlig ikke!

Politiske mærkesager

National mærkesag

Til dig der skal stemme første gang
Nemme løsninger på indviklede problemer findes ikke. Lad dig nu ikke narre. Stol ikke på politikere der siger de har alle svarene og kan løse problemerne med et snuptag. Brug din sunde fornuft og sæt dit første kryds ved en kandidat der prioriterer substans og ordentlighed – og som ikke lefler for SoMe-kulturens hang til hurtige meninger og smarte oneliners bare for at score din stemme.

Lokal mærkesag

Motorvej til Hillerød og Frederikssund & tog til tiden på Kystbanen
Trafikken snegler sig afsted, så jeg er superglad for planen om at få udbygget motorvejen til Hillerød og Frederikssund. Vi blå partier har en fuldt finansieret plan, der binder Danmark bedre sammen. I den er der også sat massivt mange penge af til kollektiv trafik. Her ser jeg et kæmpe behov for at sikre regulariteten på Kystbanen, så der kommer tog til tiden.

EU-mærkesag

Skrot forsvarsforbeholdet
Der er kun dårlige argumenter for at opretholde det forbehold. Vi vil stå os bedre ved at komme med. Danmark vil have en masse at tilbyde, og vi har faktisk de kompetencer, der efterspørges.

CV

Forsvarsminister 2016-nu. Finansminister 2015-16 samt 2009-11. Beskæftigelsesminister 2001-09. Partisekretær Venstre 1985-2001. Administrationschef 1983-85. Sekretær, Industrifagenes Arbejdsgiverforening 1979-83. Fuldmægtig, Landbrugsministeriet 1977-79. Sekretær, Venstres Folketingsgruppe 1973-77. Cand jur. 1972.
1

FOREBYGGELSE

Afgiften på cigaretter skal sættes op

Information om spørgsmålet

En pakke cigaretter koster i Danmark omkring 45 kroner for de dyreste mærker. Rygning øger risikoen for en stribe dødelige kræft- og hjertesygdomme. 13.600 danskere dør hvert år af rygning.


Uenig

Der findes allerede afgifter på cigaretter. En højere afgift kan skabe mere grænsehandel og indsmugling af cigaretter. Rygning er et personligt valg, som staten ikke skal blande sig i.

Enig

En højere afgift vil gøre det dyrere at købe cigaretter. Det kan betyde, at færre vil begynde at ryge, og det vil spare sundhedsvæsenet for store udgifter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Jeg mener, at en højere pris for en pakke cigaretter er en af vejene til at få færre rygere - ikke mindst blandt de yngre. Selvfølgelig skal vi også satse massivt på forebyggelse og folkeoplysning. Vi har en ambition om en røgfri generation i 2030, og vi har sat en række initiativer i værk.

2

SUNDHED

Privathospitaler skal i højere grad udføre behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Information om spørgsmålet

Det offentlige betaler for udredning eller behandling på et privat sygehus eller klinik, hvis ventetiden for en patient overstiger 30 dage. Der findes visse undtagelser, for eksempel i tilfælde af akutte og højt specialiserede behandlinger.


Uenig

Inddragelse af privathospitaler kan lede til ringere service for patienterne, da private virksomheder har større fokus på profit end patientens behov.

Enig

Privathospitaler kan være billigere end det offentlige og i flere tilfælde tilbyde hurtigere behandlingsforløb. Det er godt med en konkurrent til det offentlige sundhedsvæsen.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Privathospitaler er et supplement, særligt hvor det offentlige sundhedsvæsen ikke kan levere behandlingen hurtigt. For mig er det afgørende, at det IKKE er tegnebogens tykkelse, der afgør om man kan komme på privathospital. Det vigtigste er, at vi sætter patienten i centrum

3

ORGANDONATION

Man skal automatisk blive organdonor, når man fylder 18 år, medmindre man aktivt framelder sig donorregistret

Information om spørgsmålet

Som reglerne er i dag, skal man aktivt tilmelde sig som organdonor via donorregisteret, bære på et donorkort eller give mundtligt samtykke til pårørende for at kunne blive organdonor. Der er per 31. december 2018 registreret 1.078.794 i donorregisteret.


Uenig

Staten skal som udgangspunkt ikke have rettigheder over borgernes organer. Derfor bør organdonation være et aktivt valg, som den enkelte selv tager.  

Enig

Et stort flertal af danskerne er positive over for organdonation, men kun en fjerdedel er registrerede i donorregistret. Automatisk samtykke kan hjælpe borgere med at få gjort det, som de gerne selv vil.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Det skal være frivilligt, men vi skal selvfølgelig opfordre den enkelte til at træffe et oplyst valg.

4

KLIMA

Der skal indføres en særlig klimaafgift på oksekød

Information om spørgsmålet

Fødevarer står globalt for 19-29 procent af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser, og heraf står kvæg alene for cirka 10 procent.


Uenig

Verdens klimaproblemer løses ikke ved at gøre oksekød i Danmark dyrere. En særlig klimaafgift vil ramme landbruget og forringe Danmarks konkurrenceevne.

Enig

Oksekød udleder langt mere CO2 end svinekød og kyllingekød. En klimaafgift kan betyde, at flere vil spise mindre oksekød og i stedet vælge mindre klimabelastende produkter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Det skal ikke være forbeholdt de velhavende at kunne spise kød

5

KLIMA

Danmark skal sætte mere ambitiøse mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer

Information om spørgsmålet

Fossile brændstoffer er en energireserve i form af kul, olie og gas, der har ligget i jorden gennem millioner af år. Det er en politisk diskussion, om Danmark skal blive hurtigere uafhængig af fossile brændstoffer end den nuværende målsætning, der er år 2050.


Uenig

Den nuværende målsætning er rigeligt ambitiøs. Det kræver en stor omstilling af energiforsyningen at blive uafhængig af fossile brændstoffer.

Enig

Det er vigtigt, at Danmark går foran i klimakampen og sætter mere ambitiøse mål for at blive uafhængig af fossile brændstoffer end den nuværende målsætning om år 2050.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Ja, og vi har sat turbo på den grønne omstilling siden 2015. Venstre har stået i spidsen for den mest brede og grønne energiaftale til dato! Samtidig har vi med et klima- og luftudspil sat kursen i retning af mindsket forurening og udledning af drivhusgas. Tillige har vi opsat klimamål for at gøre Danmark klimaneutralt i 2050. Med energiaftalen vil vi alle sammen herhjemme få elforbruget dækket af vedvarende energi i løbet af ca. 10 år. Når det er sagt, følger jeg udviklingen nøje, og er klar til at rejse det grønne flag yderligere.

6

MILJØ

Landbruget skal pålægges strengere krav ved brug af sprøjtemidler

Information om spørgsmålet

Ifølge dansk lovgivning skal sprøjtemidler anvendes korrekt, så de ikke påvirker vandmiljøet. Landmænd må kun købe bekæmpelsesmidler, som er godkendt i Danmark og forsynet med dansk etikette.


Uenig

Der bør ikke være strengere krav til brug af sprøjtemidler. Det er allerede reguleret godt nok i dag, og det danske drikkevand er tilstrækkeligt beskyttet.

Enig

Der bør være endnu strengere krav til de sprøjtemidler, som landbruget bruger, så man blandt andet sikrer, at der ikke bruges pesticider nær drikkevandsboringer.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Ja, vi skal passe på drikkevandet, og jeg er glad for, at vi har besluttet, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. På den måde mindskes risikoen for, at pesticider siver ned gennem jorden og forurener drikkevandet.

7

MILJØ

Der skal gives flere muligheder for at opføre nyt byggeri ved kysterne

Information om spørgsmålet

Det diskuteres politisk, hvor mange større byggeriprojekter man skal kunne opføre ved kysterne. I 2015 åbnede man for opførelse af 10 større forsøgsprojekter ved kysterne som eksempelvis badelande, hoteller og ferieressorter. Byggeri ved kysterne er dog fortsat et reguleret område.


Uenig

De åbne kyststrækninger er unikke, og det er uklart, hvad øget byggeri vil betyde for de danske kyster. Den vilde natur bør beskyttes af hensyn til natur og turisme.

Enig

Der skal være bedre mulighed for at opføre større byggeriprojekter ved kysterne, da det kan være med til at styrke turismen i de områder, hvor de opføres, og bidrage til at skabe vækst.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Når jeg svarer sådan, er det fordi vi allerede har liberaliseret planloven, så det er nemmere at planlægge lokalt. Kommunerne har fået større frihed til, i respekt for naturhensyn, at tillade bebyggelse tættere ved kysterne. Det kræver selvsagt balance, og den mener jeg, at vi har fundet

8

TRAFIK

Staten skal bruge flere penge på at forbedre den kollektive trafik

Information om spørgsmålet

Stat, regioner og kommuner samt en lang række private aktører har ansvaret for den kollektive trafik i Danmark. Staten giver tilskud til den statslige jernbane og yder derudover tilskud til bus- og privatbanetrafik gennem en række passagerrabatordninger.


Uenig

Vejnettet er langt vigtigere end den kollektive trafik, da det er med til at sikre mere vækst og flere job for små og mellemstore virksomheder.

Enig

Den kollektive trafik er mere miljø- og klimavenlig end privatbilisme. Derfor bør man styrke den kollektive transport og fokusere på at flytte folk fra biler over i offentlige tog og busser.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Ja. Vi fire blå partier har lavet en fuldt finansieret aftale på over 100 mia. kr. og mere end 34 projekter, der skal binde Danmark bedre sammen. Dermed går vi til valg på et kæmpe løft af infrastrukturen, og her fylder den kollektive trafik knap halvdelen af vores aftale.

9

SKAT

Topskatten skal fjernes

Information om spørgsmålet

Hvis man tjener mere end 513.400 kroner i 2019, når arbejdsmarkedsbidraget er betalt, skal man betale topskat, som er en ekstra beskatning på 15 procent af alt, hvad man tjener ud over det beløb.


Uenig

Mennesker, der tjener meget, bør også bidrage mest til den fælles velfærd. Topskatten bidrager til at holde uligheden i samfundet nede.

Enig

Mennesker fortjener at beholde de penge, som de selv har tjent. Topskatten gør det mindre attraktivt at arbejde mere og længere, da man betaler mere i skat.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi vil gerne sænke skatterne. Men vores førsteprioritet er en styrkelse af velfærden, og hvis der er penge til det, vil vi først og fremmest lette skatten i bunden, så det bedre kan betale sig at arbejde for alle - især for dem der er på overførselsindkomster.

10

MONARKI

Kongehuset skal tildeles færre penge

Information om spørgsmålet

Det danske kongehus modtager årligt cirka 110 millioner kroner fra staten for at kunne varetage de officielle pligter, hoffets drift, administration samt ejendomme.


Uenig

Kongehuset er en stor del af dansk kultur og kulturarv, og derfor skal man ikke skære i statsydelsen. Derudover er kongehuset vigtigt for turismen.

Enig

Kongehuset er en forældet institutionen og bør ikke modtage så mange skattekroner. Mens der de senere år er blevet sparet mange andre steder i samfundet, har kongehuset fået flere penge.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Jeg synes, at Kongehuset gør det godt.

11

PUBLIC SERVICE-MEDIER

Der skal bruges flere penge på public service

Information om spørgsmålet

Public service-medierne i Danmark (DR, TV 2 og Radio24syv) skal sikre, at befolkningen får et bredt udbud af programmer og tjenester via fjernsyn, radio, internet og lignende. Medieforliget skærer i den samlede public service. Blandt andet bliver DR beskåret med 20 procent.


Uenig

Public service-medierne skævvrider medielandskabet. De bør i stedet konkurrere på mere lige vilkår med de private medier.

Enig

Udviklingen med blandt andet fake news medfører et større behov for et stærkt public service-organ, der er uafhængig af statslig og partisk indflydelse.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi har lavet en fin medieaftale, hvor vi bl.a. øgede public service-puljen markant, og der skal laves et udbud af en hel ny tv-kanal med fokus på folkeoplysning og kultur; desuden skal den fjerde landsdækkende radiokanal - Radio 24syv i dag - med et lignende sigte også udbydes igen. Endelig har vi mediestøtten til private medier som tilsammen gør at vi har et rigt public service-miljø.

12

LEGALISERING

Det skal være lovligt at købe og ryge hash

Information om spørgsmålet

Hash er det mest udbredte ulovlige rusmiddel i Danmark. Hash kan give mange både akutte og længerevarende skadevirkninger, herunder psykotiske symptomer.


Uenig

Hash kan udløse psykoser og andre mentale problemer. En lovliggørelse af hash vil gøre rusmidlet mere acceptabelt og kan medføre, at flere begynder at ryge det.

Enig

Hash er allerede et udbredt rusmiddel, og legalisering kan medføre kvalitetskontrol til gavn for forbrugeren. Det ulovlige hashmarked kan blive mindre, og staten vil kunne inddrive skat.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Jeg tror ikke, at det er vejen frem.

13

STRAF

Kriminalitet begået i udsatte boligområder skal straffes særligt hårdt

Information om spørgsmålet

Regeringen fremlagde i marts 2018 en ghettoplan, som indebærer, at politiet skal have mulighed for at udpege særlige kriminalitets- og utryghedsplagede områder, hvor straffen for visse kriminalitetsformer i en periode skal skærpes markant.  


Uenig

Straf skal ikke være afhængig af, hvilke områder personer befinder sig i. Det skaber ulighed for loven.

Enig

En skærpet strafzone kan bidrage til at komme kriminaliteten til livs i udsatte boligområder. Der tages i forvejen højde for skærpende eller formildende omstændigheder, når kriminelle dømmes.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Der er brug for en ekstra indsats, så derfor har vi givet politiet bedre mulighed for at indføre særlige områder med skærpet straf i en midlertidig periode. Dette er en central del af vores strategi for en imødegåelse af parallelsamfund, og her er det et mål at politiets indsats skal styrkes der, hvor man hærges af kriminalitet.

14

OVERVÅGNING

Politiet skal have mere vidtgående muligheder for at opsætte overvågning i det offentlige rum

Information om spørgsmålet

Det diskuteres politisk, hvor meget overvågning der skal være i det offentlige rum. På den ene side står hensynet til at opklare forbrydelser, på den anden side hensynet til borgernes privatliv.


Uenig

Danmark er i forvejen et af de lande med flest overvågningskameraer per indbygger. Mere overvågning vil undergrave de frihedsrettigheder, som et liberalt demokrati bygger på.

Enig

Politiet skal have de bedste betingelser for at forhindre eller opklare alvorlig kriminalitet. Overvågningskameraer kan være et vigtigt instrument til opklaringen af grove forbrydelser.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

For mig at se er det vigtigt, at politiet har de nødvendige redskaber til at sikre trygheden og mindske kriminaliteten, og her kan et instrument være overvågning i særligt udsatte områder.

15

RETTIGHEDER

Det skal være tilladt at bære burka og niqab i det offentlige rum

Information om spørgsmålet

I 2018 blev der indført et forbud mod at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, på offentlige steder, medmindre man har et anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter burka og niqab samt kunstigt skæg, masker og huer, der dækker ansigtet.


Uenig

Burka og niqab er udtryk for en stærkt kvindeundertrykkende holdning, som ikke hører hjemme i det danske samfund.

Enig

Man bør beskytte og værne om den grundlovssikrede ret til at udøve sin religion på den måde, man finder rigtig. Politikerne skal ikke blande sig i folks påklædning.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Nej, det kendetegner et demokratisk, ligestillet samfund, at vi kan se hvem hinanden er.

16

FLYGTNINGE

Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen

Information om spørgsmålet

En kvoteflygtning er en særligt udsat flygtning, som bliver genbosat i et sikkert land efter aftale med FN. Danmark vælger selv, hvem de vil udtage af FN’s pulje med kvoteflygtninge. Regeringen besluttede i forbindelse med flygtninge- og migrantkrisen at stoppe midlertidigt for modtagelse af nye kvoteflygtninge.


Uenig

Hvis integrationen skal lykkes, er det vigtigt, at antallet af flygtninge og asylansøgere holdes nede, før der kommer flere til landet.

Enig

Antallet af asylansøgere i Danmark er faldet de seneste år, og derfor bør Danmark tage imod kvoteflygtninge igen. Danmark er et rigt land, der bør have råd til at hjælpe de svageste flygtninge.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi har stadig en enorm udfordring med at få integrationen til at virke.

17

FLYGTNINGE

Integrationsydelsen skal hæves

Information om spørgsmålet

Integrationsydelsen blev indført i 2015 til personer, som ville være berettiget til at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, men som ikke har opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Den højeste sats for integrationsydelsen er 11.993 kroner om måneden før skat (forudsat at man er enlig forsøger). Integrationsydelsen skifter i 2020 navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen, hvor den samtidig sænkes.


Uenig

Den nuværende integrationsydelse gør det mere attraktivt at komme i arbejde. Sociale ydelser skal ikke være for høje og gøre Danmark til et attraktivt land at søge mod.

Enig

Personer, der kommer til Danmark, skal have bedre muligheder for at finde fodfæste i landet. Integrationsydelsen er skævvridende og skaber fattigdom.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Integrationsydelsen skal forblive på et lavt niveau, og det bidrager til at få flere flygtninge i job og til at antallet af asylansøgere forbliver på et lavt niveau.

18

SOCIAL

Det er et problem, hvis den økonomiske ulighed i samfundet stiger

Information om spørgsmålet

Uligheden i Danmark er steget de seneste år. Danmark har dog ifølge OECD stadigvæk en lavere økonomisk ulighed sammenlignet med Norge og Sverige.


Uenig

Det er ikke et problem, at den økonomiske ulighed stiger, hvis det betyder, at flere danskere bliver rigere.

Enig

Det er et problem, at den økonomiske ulighed stiger, da det fører til en skævvridning af samfundet og skaber større forskel på rig og fattig.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi er et af de mest lige samfund i verden med lige adgang til velfærd i bredeste forstand - ledigheden er rekordlav, og antallet af personer på kontanthjælp er faldet med 31.900 siden vi indførte kontanthjælpsloftet! Ulighed bekæmpes bedst, hvis alle kommer i job. Derfor skal vi styrke kvaliteten i uddannelserne, sikre at vi har et fleksibelt arbejdsmarked og fastholde, at der skal være hjælp til dem, der har behov.

19

SOCIAL

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes

Information om spørgsmålet

Kontanthjælpsloftet fastsætter grænsen for, hvor mange penge en person kan modtage i offentlige ydelser i form af særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. I 2019 er den højeste ydelse 16.201 kroner om måneden, forudsat at man er enlig med mindst to børn.


Uenig

Personer på kontanthjælp bør have et rådighedsbeløb, der er lavere, end når man har et fuldtidsarbejde. Det styrker motivationen for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Enig

Kontanthjælpsloftet giver økonomisk pressede familier endnu færre penge at leve for. Kontanthjælpsloftet holder kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Siden vi indførte kontanthjælpsloftet, er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet markant, og i dag er rekordmange i arbejde. 61.700 børn har oplevet deres forældre forlade kontanthjælpssystemet, siden regeringen indførte kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

20

KØNSKVOTER

Det skal være obligatorisk for virksomheder at have et bestemt antal kvinder i bestyrelsen

Information om spørgsmålet

I 2012 blev de største virksomheder pålagt at opstille løbende måltal for kønnenes repræsentationer i ledelsen, men i 2016 blev reglerne lempet igen. I dag er cirka 15 procent i de største danske virksomheders bestyrelser kvinder.


Uenig

Virksomheder skal selv have frihed til at sammensætte deres bestyrelser. Det skal ikke være kønskvoter, der afgør, om man får en bestyrelsesplads, men kvalifikationer.

Enig

Der er kun cirka 15 procent kvinder i de største danske virksomheders bestyrelser, selvom man har forsøgt at fremme ligestilling med blødere tiltag. Der er derfor behov for at indføre kvoter.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi skal gøre mere for at sikre, at flere kvinder får topposter i erhvervslivet, men kønskvoter er ikke svaret. Der er heldigvis stort fokus på området, og frivillighed er vejen frem.

21

ARBEJDSMARKED

Det skal være lettere at hente kvalificeret arbejdskraft uden for EU 

Information om spørgsmålet

Danske virksomheder kan frit rekruttere arbejdskraft inden for EU’s grænser. Men for at borgere uden for EU kan få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, skal de have et job i Danmark med en årsløn på mindst 426.985 kroner.


Uenig

Danmark skal prioritere efteruddannelse af danske medarbejdere og få danskere i arbejde, før der kommer udenlandsk arbejdskraft til. En lavere beløbsgrænse kan føre til social dumping.

Enig

Danske virksomheder har behov for at kunne hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Virksomheder risikerer at miste ordrer, fordi de mangler ansatte, og det kan koste vækst og velfærd.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Hvis vi skal fastholde det økonomiske opsving skal virksomhederne kunne tiltrække både hænder og hoveder. Det skal selvsagt ske på de vilkår, vi har på det danske arbejdsmarked. Det er vigtigt at sige! Jeg er ked af, at Socialdemokratiet og DF ikke vil være med til at forbedre systemet. Hvis vi får din - og andre vælgeres - støtte til at fortsætte med regeringsansvar, vil vi rejse det igen efter valget. Når det er nødvendigt, er det fordi vi unde ændringer får et kæmpe problem med at rekruttere arbejdskraft ganske snart, og dermed vil det blive vanskeligt at fastholde de økonomisk gode tider.

22

UDDANNELSE

Der skal være færre test i folkeskoleklasserne 

Information om spørgsmålet

Der anvendes i dag forskellige nationale test i folkeskolen, som tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. 10 test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, mens 4 test kan tages frivilligt.


Uenig

Nationale test kan give indblik i den enkelte elevs faglige niveau, ligesom de kan styrke evalueringskulturen i folkeskolen og give ensartede værktøjer til  at evaluere på tværs af landet.

Enig

Der er opstået en testkultur i folkeskolen, hvor der er mere fokus på måling end personlig læring. Lærerne skal selv have frihed til at tilrette undervisningen efter, hvad der giver mening.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Test kan være til gavn for både lærere, elever og samfund, hvis de bruges rigtigt, ikke stjæler unødigt tid fra undervisningen, og bruges til at sikre at de unge når læringsmålene.

23

UDDANNELSE

Uddannelsesloftet skal afskaffes

Information om spørgsmålet

Hvis man har afsluttet en videregående uddannelse, kan man som udgangspunkt ikke tage en ny uddannelse på samme eller lavere niveau, før der er gået seks år.


Uenig

Staten skal begrænse udgifterne til uddannelse. Derfor bør uddannelsesloftet bevares, så man formindsker mulighederne for dobbeltuddannelser.

Enig

Det bør altid være muligt at uddanne sig. Staten bør derfor ikke have en begrænsning på, om man kan tage en ny uddannelse.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Begrænsningen af dobbeltuddannelse var for ufleksibel, så den er blevet justeret. Nu giver den mere fleksibilitet og bedre mulighed for at skifte karrierespor samtidig med at nyuddannede bruger deres første uddannelse på arbejdsmarkedet.

24

UDDANNELSE

Det offentlige tilskud til privatskoler skal sænkes

Information om spørgsmålet

Privatskoler modtager i dag 76 procent af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev i støtte fra staten. Privatskoler opkræver derudover forældrebetaling.


Uenig

Et lavere tilskud vil forringe muligheden for frit skolevalg, da forældre skal betale mere i skolepenge. Det kan give mere ulighed i skolesystemet, da privatskoler mere bliver for rige familier.

Enig

Folkeskolen bør være det naturlige valg for forældre. Det bør derfor være dyrere at sende børn i privatskole. Det kan fremme, at der er flere elever fra forskellige sociale lag i folkeskolen.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Jeg er tilhænger af frit skolevalg, men også af et effektivt tilsyn af de religiøse skoler; her har der været grelle eksempler på ekstremisme og noget der fremmer parallelsamfund.

25

EU

Det er en fordel for Danmark at være med i EU

Information om spørgsmålet

Danmark har været medlem af EU-samarbejdet siden 1973. Danmark har fire EU-forbehold, som betyder, at Danmark står uden for det europæiske samarbejde om forsvar, euroen og dele af EU’s retspolitik.


Uenig

EU har for stor indflydelse på dansk lovgivning. EU-samarbejdet har udviklet sig for meget fra et økonomisk samarbejde til i dag også at omhandle eksempelvis forbruger- og miljøpolitik.

Enig

EU har styrket dansk økonomi med adgangen til det indre marked samt arbejdskraftens frie bevægelighed. Selvom Danmark afgiver suverænitet til EU, så giver EU flere fordele end ulemper.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Ja, EU har været en kæmpe succes. Punktum! Med EU har vi skabt et område med frihandel, regler for miljø osv. Hver især har vi lande afgivet noget suverænitet, men til gengæld har vi alle vundet en masse indflydelse og fordele. Men selvfølgelig er ikke alt, som vi kunne ønske os det. EU er jo én stor kompromis-maskine, hvor lande og partier hele tiden forhandler. Der skal selvfølgelig være grænser for EU: Et slankere EU på områder hvor landene selv kan, men et stærkere EU hvor det giver mening.

26

UDVIKLINGSBISTAND

Danmark skal bruge flere penge på udviklingsbistand

Information om spørgsmålet

Den danske udviklingsbistand er i dag på omtrent 0,7 procent af bruttonationalindkomst (BNI). Pengene går blandt andet til at bekæmpe fattigdom, forebygge migration samt hjælpe og modtage flygtninge i Danmark.


Uenig

Danmark er i forvejen et af de få lande i verden, der lever op til FN’s minimumsmål. Danmark bør derfor ikke bruge flere penge på udviklingsbistand, end andre lande gør.

Enig

Danmark har en lang tradition for at ligge over FN’s minimumsmål på 0,7 procent. Danmark bør derfor hæve udviklingsbistanden til mere end 0,7 procent, som vi cirka giver i dag.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Vi er et af de få lande i verden, der lever op til FN-målsætningen om at bruge 0,7 pct af BNI i udviklingsbistand. Vi bruger historisk mange penge i nærområderne, og det er med til at give mennesker flere muligheder og bedre vilkår, så de bliver i nærområdet, fremfor at de begiver sig mod Europa.

27

FORSVAR

Danmark bruger for mange penge på forsvaret

Information om spørgsmålet

De danske forsvarsudgifter udgør 23,6 milliarder kroner i 2019 og vil frem mod 2023 øges. Til den tid vil de samlede forsvarsudgifter svare til 1,3 procent af bruttonationalproduktet (BNP), som dog stadig er lavere end Natos målsætning om, at medlemslande skal bruge 2 procent på forsvaret.


Uenig

Det ændrede trusselsbillede mod Danmark og Europa med cybertrusler og Ruslands fremfærd betyder, at der ikke skal bruges færre penge.

Enig

Trusselsbilledet mod Danmark giver ikke anledning til at bruge så mange penge på forsvaret. Mange af de penge, der bruges på forsvaret, kunne bruges bedre på andre områder.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Terror. Syrien. Irak. Afghanistan. Migranter. Nordkorea. Kreml og Putins raslen med sablen. Påvirkningskampagner. Cyberangreb. Der er nok at være bekymret over. Som Forsvarsminister har det været min hovedopgave at styrke dansk forsvar, både militært og i cyberspace. Med forsvarsforliget tilfører vi over 14 mia. kr. ekstra de næste 6 år, og yder dermed vores bidrag til en mere fair byrdedeling, så amerikanske skatteydere ikke skal betale det hele. Vi investerer også i nyt militært isenkram, og vi er med til at løse opgaverne både i verdens brændpunkter og i vores nærområde i Østersøen.

28

GRUNDLOV

Kirke og stat skal adskilles

Information om spørgsmålet

Den danske stat skal ifølge grundloven understøtte den evangelisk-lutherske kirke. I 2018 var 75,1 procent af den danske befolkning medlem af folkekirken, som finansieres via en særskat, som medlemmerne betaler. Medlemstallet i folkekirken har været faldende over de seneste årtier.


Uenig

Folkekirken er en del af dansk kultur og historie, og dens særstatus bør fastholdes. Der er religionsfrihed, og danskerne kan selv vælge, om de vil være en del af folkekirken eller ej.

Enig

Religion er en privatsag. Der er flere religioner i Danmark, og den evangelisk-lutherske skal ikke have særstatus. Derudover bør religion ikke have en plads i et vestligt demokratis forfatning.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Danmark bygger på en kristen kulturarv, og jeg mener, at det er værdifuldt med en rummelig folkekirke, som bedst sikres ved, at folkekirkens særstilling i Grundloven bliver fastholdt.

29

STAT

Regionerne skal nedlægges

Information om spørgsmålet

Danmark er opdelt i fem regioner, som styres af folkevalgte administrative enheder. Regionerne har i dag ansvaret for sundhedsvæsenet, herunder sygehusene og psykiatrien samt mindre områder som  dele af den kollektive trafik.


Uenig

Sygehuskvaliteten er blevet bedre i regionernes levetid. Regionerne styrker demokratiet, så beslutninger om sundhedsvæsenet ikke kommer langt væk fra borgerne.

Enig

Regionerne er et fordyrende mellemled. Det er tilstrækkeligt med kun to politiske niveauer i Danmark. Nedlæggelse af regionerne kan skabe mere sammenhæng i sundhedsvæsenet

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

Med den nye sundhedsaftale vi fire blå partier har indgået, forbereder vi sundhedsvæsenet til det glædelige forhold, at vi danskere lever længere, men at der også kommer flere med de store folkesygdomme som type 2-diabetes og KOL. Det kræver en ny struktur, og her bliver der ikke brug for regionerne. Med sundhedsaftalen går vi også til valgt på at tilføre ekstra 8,5 mia. kr. til sundhed, der kommer oveni de milliarder der tilført siden valget i 2015.

30

UDFLYTNING

Der skal udflyttes flere statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet

Information om spørgsmålet

I efteråret 2015 tog regeringen initiativ til at udflytte cirka 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet. I begyndelsen af 2018 præsenterede regeringen en plan for udflytning af yderligere godt 1.800 statslige arbejdspladser.


Uenig

Flere udflytninger kan føre til videnstab og længere sagsbehandlingstider, fordi flere erfarne medarbejdere vælger ikke at flytte med. Udflytningerne har vist sig at være dyrere end planlagt.

Enig

Udflytninger gavner økonomien og udviklingen i de områder, hvor arbejdspladserne flyttes hen. Flere udflytninger kan skabe en bedre geografisk balance af arbejdspladser og højtuddannede.

 1. Ikke besvaret
 2. Helt uenig
 3. Overvejende uenig
 4. Overvejende enig
 5. Helt enig
Claus mener:

I denne valgperiode er der besluttet udflytning af 8.000 statslige arbejdspladser fra Hovedstaden til resten af Danmark. Halvdelen er på plads i nye rammer. Det arbejde skal vi helt i mål med.

Hvor enig er du med Claus Hjort Frederiksen?

Svar på 30 spørgsmål og få svaret.

Tag testen